Verslag KLC cabineoverleg maart

12 mrt. 2021
Gisteren stonden onder andere de implementatie van de vorige maand goedgekeurde CAO, een update over de productie- en planningsstand en het coronatestbeleid op de agenda van het KLC cabineoverleg.

CAO implementatie
In onze CAO is een aantal zaken afgesproken waaraan een deadline hangt of waarover nader overleg nodig was. Allereerst de salarisverhoging voor iedereen tot een modaal inkomen: deze zal uitgekeerd worden bij het salaris van april 2021. Het volgende punt, voor iedereen uit het korps, is de Winstdelingsregeling (WDR) van 2019; KLC heeft ons een voorstel gedaan om de WDR in één keer uit te keren in juni 2021, in plaats van over twee delen. Van deze twee delen zou het eerste deel dan zo snel mogelijk uitgekeerd worden en het tweede deel in oktober 2021. De VNC beraadt zich momenteel op dit voorstel.

LELR dagen
Verder is de spreiding van de LELR dagen besproken. De huidige productieplannen voor de zomerdienstregeling (vanaf 1 april 2021) zijn nog dusdanig wisselend dat een spreiding van maximaal 2 LELR dagen per tien weken niet realistisch lijkt. Voorlopig is afgesproken om deze spreidingsregel dus nog niet per april aanstaande te laten ingaan en dus te streven naar 2 LELR dagen per vier weken. Tijdens het cabineoverleg van mei treden we, op basis van de dan spelende realiteit, opnieuw hierover in overleg treden. We kijken dan of we op een andere manier een gunstigere spreiding kunnen realiseren. Intussen ziet KLC erop toe dat de LELR dagen evenredig over het hele korps worden ingezet.

Productie- en planningstand
Een belangrijk onderdeel in de productie- en planningstand is de introductie van de Embraer 195-E2. Voor mei 2021 zullen alle IFS omgeschoold zijn tot Cabin Supervisor en daarbij verwacht KLC nog ruim 200 CA’s in 2021 om te scholen voor de E2, zijnde CA2’s en CA1’s.
Daarbij is gebleken dat het inplannen van de Cabin Supervisor trainingen een logistieke uitdaging is geweest voor KLC. Voornamelijk het indelen op senioriteit voor de buddy-vlucht lijkt niet volledig naar behoren te verlopen. Dit staat los van het feit dat een vakantie of ziekte van een individu er voor kan zorgen dat iemand later ingedeeld kan worden dan iemand onder hem/haar op de senioriteitslijst. Wij hebben dit eerder al aangegeven bij KLC en afgesproken dat leden contact opnemen met hun CCM om te kijken naar een oplossing. Daarbij is de insteek dat iemand met terugwerkende kracht zijn/haar startsalaris van Cabin Supervisor krijgt vanaf het moment dat iemand oorspronkelijk op een buddy-vlucht had moeten staan. Bij het cabineoverleg van mei zullen de exacte cijfers hierover bekend zijn en worden geëvalueerd. Indien nodig zullen dan verdere acties worden ondernomen.

Trainingen
Daarnaast hebben we gesproken over de planningsstand voor 2021 en gezien dat er nog diverse trainingen staan gepland staan, zoals CA1-trainingen, Cabin Supervisor-trainingen en conversietrainingen. Voor wat betreft de Cabin Supervisor-trainingen zijn de bekende cursussen tot mei geaccordeerd, de andere cursussen zijn grotendeels nog alleen een planning en zullen later mogelijk ingevuld worden. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Coronatestbeleid
KLC heeft ons ook een update gegeven over het coronatestbeleid. KLC heeft inmiddels zelf ruimschoots gecommuniceerd, waarbij we zien dat eerdere obstakels (parkeren en reistijd e.d.) verholpen lijken te zijn. Wat voor ons van belang blijft, is het continu verbeteren in de manieren van testen. Dit ondanks dat de nieuwe manier van testen al als beter wordt ervaren door crew en heeft geleidt tot meer vrijwilligheid om te testen. De VNC zal blijven monitoren of het huidige beleid werkbaar is, uiteraard krijgen we ook graag feedback van jullie hierover.

Mocht je naar aanleiding van dit verslag nog vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen we dat graag: mail ons op sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

KLC Sectiebestuur


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA