Verslag KLC cabineoverleg januari

21 jan. 2022
Tijdens het cabineoverleg van deze maand met KLC zijn de volgende onderwerpen besproken: Superjokers, klachten over oproepen uit reserve, crewplanning 2022.

Superjokers
Het inzetten en intrekken van Superjokers is een onderwerp dat al langer op tafel ligt. De verhouding tussen het aantal Superjokers dat ingezet kan worden en de korpsgrootte is scheef. Dat maakt dat er minder aanvragen gehonoreerd kunnen worden en dat is onwenselijk. Tegelijkertijd zien we dat sommige Superjokers worden aangevraagd, geaccepteerd en later om uiteenlopende redenen weer worden afgewezen. Vaak gaat het dan om een intrekking door KLC om reden van een vakantieperiode die te dicht op de aangevraagde Superjoker zit. De vakantieperiode was dan echter niet door de CA aangevraagd en de Superjoker wel, maar doordat de vakantie is ingedeeld, vervalt de Superjoker vervolgens. Deze wordt dan niet teruggezet op de teller en dat is naar onze mening onterecht, omdat de CA niet voor de op dat moment toegewezen vakantieperiode heeft gekozen.

Deze oorzaken leidde ertoe dat we hebben aangedrongen op verbeterde afspraken over de inzet van Superjokers en KLC ziet daar inmiddels ook de noodzaak van in. KLC heeft een voorstel gedaan om het aantal Superjoker dat per dag toegekend kan worden op te hogen, waarbij de aanvragen voor Superjokers na de vakantietoewijzing gedaan kunnen worden. Dit om teleurstelling over eerder aangevraagde Superjokers rondom de uiteindelijk toegewezen vakantie te voorkomen. Over de precieze ophoging van het aantal Superjokers dat per dag toegekend kan worden zijn we nog in onderhandeling, onze insteek is om hier een structurele en toekomstbestendige afspraak over te maken. Dat wil zeggen dat het aantal Superjokers mee moet stijgen (of dalen) in verhouding met de korpsgrootte.

Daarnaast kijken we ook naar verduidelijking omtrent de status van een aangevraagde Superjoker in Caro en het gemakkelijker terugkrijgen van een Superjoker op je teller wanneer deze ten onrechte is ingetrokken.

Zodra we overeenstemming hierover hebben bereikt met KLC komen we bij jullie terug om het voorstel ter stemming voor te leggen aangezien het gaat om een wijziging van de cao regels rondom Superjokers.

Klachten over oproepen uit reserve
We ontvangen de laatste tijd helaas nog steeds verschillende signalen van leden die aangeven dat Crew Control niet correct om lijkt te gaan met de cao-regels.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat je altijd minimaal een uur hebt voor aanmelden nadat je bent opgeroepen uit reserve. We zien dat dit uur met de ingebruikname van MyDutyPlan (MDP) nog wel eens vertroebelt. Het komt nog te vaak voor dat iemand een oproep krijgt in MDP die niet binnen het eerste uur van de reservetijd is en dit is niet volgens cao-afspraak. Na hier wederom door de VNC op te zijn gewezen, heeft KLC overleg gehad met Crew Control en hen hier op gewezen. We hopen dat dit niet meer gebeurt, mocht dit toch het geval zijn, meld het dan.
Voor ons is het van groot belang dat jullie dit soort zaken met ons delen, zodat wij dit kunnen bespreken met KLC.

Crewplanning 2022
We hebben ook gesproken over de planning rondom personeel. Hierin is weinig veranderd ten opzichte van de vorige keer, behalve dat er nog drie initials meer gepland zijn. Concreet houdt dat in dat er 40 initials,10 CA1 trainingen en 11 Cabin Supervisor trainingen gepland staan voor dit jaar. De trainingscapaciteit bij KLC wordt maximaal benut, zo blijkt uit deze aantallen

Hebben jullie vragen over deze of andere onderwerpen mail ons dan via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of bel 020-502 0480.

Cas Voskuyl en Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA