Verslag KLC cabineoverleg april

8 apr. 2022
Roosterinstabiliteit en de frustraties die onder jullie daarover leven; het combineren van checkvluchten met nachtstops en de personeelsplanning waren de hoofdonderwerpen In het cabineoverleg tussen de VNC en KLC.

Een momenteel veelgehoorde klacht vanuit het korps is de instabiliteit van de roosters. Door onder andere de wisselvallige operatie en het uitvallen van nachtstops worden er regelmatig wijzigingen doorgevoerd door Crew Control, soms tot frustratie van CA’s. Temeer als dit gebeurt in je weekend. Een eenzijdige change via MyDutyPlan (MDP) of discussies met Crew Control over een verkorte rust op nachtstop zijn op dit moment enkele voorbeelden van irritatie. KLC erkent het probleem en geeft aan al diverse maatregelen getroffen te hebben om de klachtenregen te verminderen. Hierbij gaat het onder meer om het verminderen van het aantal vlootlijnen, wat betekent dat er minder vluchten door KLC worden uitgevoerd. Dit kan dan voor meer stabiliteit in de crewplanning zorgen.

KLC erkent problemen en pakken het op
Door de vele wijzigingen en de manier waarop dat gebeurt - via MDP of telefonisch -begint de maat vol te raken voor crew.. Het is een wisselwerking die op dit moment zorgt voor frictie tussen het korps en Crew Control, daar waar we uiteindelijk allemaal ons beste beentje voor willen zetten. Maar goede communicatie en het op peil houden van de kennis is daarbij essentieel. Dit hebben wij (nogmaals) kenbaar gemaakt bij KLC en ook zij zien in dat dit niet de manier van werken is en zullen dit intern oppakken.

Combineren van checkvluchten met nachtstops
Wij ontvangen signalen dat sommige Cabin Supervisors checkvluchten uitvoeren voorafgaand of volgend op een nachtstop. Iets wat eerder volgens KLC niet mogelijk was vanwege de tijd die er tussen moet zitten om vanaf de briefing al aanwezig te zijn en eventueel nog een debriefing naderhand te doen. Dit zou speciale pairings vereisen en dat was niet te realiseren. De vraag is nu waarom het toch gebeurt. Of er toch ruimte is of dat er geen volwaardige check uitgevoerd wordt, lijken de twee scenario’s te zijn. KLC gaat kijken wat de oorzaken zijn geweest en aan de hand van de uitkomst zullen we kijken of er aanpassingen gedaan worden in de regels hieromtrent.

Personeelsplanning
In de personeelsplanning is een klein aantal aanpassingen gedaan. Zo staan er nu meer Initials gepland waarmee het totaal op te leiden CA2 dit jaar gepland staat op 407. Helaas is de planning voor CA1 trainingen naar beneden bijgesteld, vanwege de beperkte belangstelling, maar ook nog beperkte groep CA2’s die hiervoor momenteel in aanmerking komt. Daar waar er begin dit jaar 91 cursisten gepland stonden, is dat nu bijgesteld naar 64. Voor wat betreft de Cabin Supervisor is de planning licht naar beneden bijgesteld; van de oorspronkelijk op te leiden 110 CS gaat men nu uit van 106 CS.

Regelingen omtrent zwangerschap
De afgelopen tijd krijgen we vragen van CA’s over de inhoud van de borstvoedingsrestrictieregeling en het fertiliteitsbehandelingstraject. Daarin lopen sommige CA’s tegen problemen aan in de praktische uitwerking van één van deze regelingen. Denk hierbij aan de maximaal te werken uren of de aanmeldtijden, maar ook de mogelijkheden om op het laatste moment vrij gespeeld te worden in roosters vanwege medische afspraken. De VNC heeft gekeken naar verbeteringen en KLC gevraagd te onderzoeken welke aanpassingen er gedaan kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat CA’s die gebruik maken van een dergelijke regeling, zo goed mogelijk de kans hebben de benodigde tijd en ruimte hiervoor te krijgen. We houden jullie op de hoogte van het vervolg op dit onderwerp.

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit verslag, dan horen we dat graag. Mail ons via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of bel naar 020-502480.

Cas Voskuyl en Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuurders

Stem op jouw VNC GC & OR kandidaten
Een stevige medezeggenschap kies jij zelf!👈🏾 Gebruik jouw stem ✅ om onze ijzersterke 👊🏿 GC & OR kandidaten bij KLM & KLC een stem te geven. Met veel kiezers staan we 💪 sterker om de belangen van het hele cabinekorps 💙 te behartigen!
Van 7 t/m 21 april kun je 1 Ondernemingsraad kandidaat en 1 Groepscommissie kandidaat aanvinken ✔️ via de stem link 🗳 die je van Webelect in je KLM/KLC e-mail ontvangt. Doe mee - stem VNC lijst twee 2️⃣.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA