Verslag KLC cabineoverleg

21 sep. 2022
Tijdens het reguliere cabineoverleg tussen VNC en KLC zijn de volgende onderwerpen besproken: Checkvluchten, Crewplanning en de Autodienstregeling. In dit verslag lees je een terugkoppeling.

Checkvluchten
Tijdens dit cabineoverleg hebben we KLC de vraag gesteld op welke manier er rekening wordt gehouden met de max 12 checkvluchten per jaar die je als Cabin Supervisor kan uitvoeren. KLC geeft aan dat er op dit moment genoeg Cabin Supervisors zijn om alle checks evenredig te verdelen en uit te voeren volgens planning. In principe hoeft niemand dus het maximum van 12 checkvluchten te overschrijden. Indelingen heeft hier inzicht in en zal hier op letten.
Het kan echter voorkomen dat je ad hoc wordt opgeroepen om een checkvlucht uit te voeren. Indien je al aan je maximaal aantal checkvluchten zit, dan kun je dit aangeven bij crew control en hoef je deze niet uit te voeren. Je mag de check wel op vrijwillige basis doen, maar een compensatie hiervoor is niet verplicht. We hebben dit wel opgebracht bij KLC, dit zal in het reguliere cao-proces verder besproken moeten worden.

We hebben ook aangegeven dat het voor de CA op dit moment lastig is om ergens terug te zien hoeveel checks je hebt uitgevoerd en dat het raadzaam is om een teller hiervoor toe te voegen op je rooster, vergelijkbaar met bijvoorbeeld je LELR teller. KLC heeft toegezegd hiernaar te zullen kijken, tot die tijd is ons advies om zelf ook je checks bij te houden.

Crewplanning
Een gebruikelijk onderwerp is de crewplanning met een plaatje voor het resterende jaar 2022. We hebben vanuit het vorige overleg gevraagd om een overzicht voor 2023.

KLC geeft aan dat bijna alle initials erop zitten voor dit jaar, in november zal initial 39 de laatste zijn voor 2022. Met dit grote aantal initials zijn er dit jaar circa 400 CA’s bij KLC in dienst getreden en dat is goed nieuws. Overigens beginnen de eerste CA’s die dit jaar in dienst zijn getreden nu als CA1 of gaan binnenkort op cursus. Ook dit is een gunstige ontwikkeling. Er zijn dit jaar twee extra CA1 promotiecursussen gepland en voor de resterende CS-cursussen is het aantal CA’s per training verhoogd.

Voor wat betreft 2023 zegt KLC nog geen definitieve planning te kunnen geven, omdat er op dit moment nog veel onzekerheden zijn. Denk daarbij aan de vloot, maar ook het aantal vliegers en grondmedewerkers. Het is daarom lastig om nu met zekerheid iets te zeggen over het aantal initials en promotiecursussen of om een voorspelling te doen over doorstroom.
We hebben om diverse redenen KLC op het hart gedrukt hier vaart mee te maken. Eén daarvan is dat er behoefte is aan duidelijkheid c.q. perspectief, met name ten aanzien van doorstroom.

We hopen na ons eerstvolgende cabineoverleg dan ook meer te kunnen zeggen over de planning, waarbij promoties en doorstroom belangrijke onderwerpen zijn voor de VNC. KLC heeft KLM gevraagd rekening te houden met KLC doorstroom voor hun planning. De oorspronkelijke afspraak zal ook weer gehandhaafd worden nadat de laatste gedetacheerde de mogelijkheid heeft gehad om terug te keren naar KLM. Vanaf dat moment zal de doorstroom van KLC CA’s naar KLM voorgaan op externe werving. Zodra er meer duidelijkheid is, laten we dit uiteraard direct weten, we zijn ons er zeer van bewust hoe belangrijk dit voor onze leden is.

Autodienstregeling
KLC bracht ons op de hoogte van een verbeterde regeling voor de autodienst. Tot voor kort moest je bijvoorbeeld “bewijs’’ leveren dat er geen OV mogelijkheden waren rondom het tijdstip van af- of aanmelden, dat hoeft nu niet meer. Een welkome verbetering ten opzichte van de oude regeling en zeker voor de collega’s die geen auto hebben of erg vroeg of laat aan- of afmelden. De regeling zal schriftelijk verwerkt worden in de komende cao-onderhandelingen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand verslag horen we dat graag. Je kunt ons bereiken via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA