Verslag KLC cabineoverleg

28 jul. 2022
We hebben deze week het gebruikelijke cabineoverleg met KLC gehad en in dit verslag lees je over de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen.

KLC begon met de mededeling dat er seatblocks zijn op vluchten waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om gestrande passagiers op volgende vluchten daarop mee te nemen. Mochten de seatblocks niet worden geplaatst dan is de kans namelijk groot dat passagiers voor langere tijd blijven staan. Deze maatregelen kan overigens gevolgen hebben voor de cateringbelading, omdat het cateringsysteem aangeeft dat er open stoelen zijn. De werkelijkheid zal echter zijn dat de vliegtuigen uiteindelijk vaak alsnog vol zitten en er dus onvoldoende catering aan boord kan zijn, waardoor er na-beladingen moeten komen en dat kost tijd. Er wordt naar een oplossing gezocht om dit soort scenario’s te voorkomen.

Promoties op senioriteit nieuwe CA2’s
Recent ontvingen we mails van leden die eerder dit jaar in dienst zijn gekomen en voor promotie naar CA1 op kunnen gaan. Intussen leek het erop dat de indeling niet op senioriteit zou plaatsvinden. We hebben KLC om opheldering gevraagd en zij blijken bekend te zijn met de meldingen van een aantal CA’s. Volgens KLC is de verwarring ontstaan omdat sommige CA’s waarschijnlijker pas in een later stadium kenbaar hebben gemaakt vliegervaring bij een andere maatschappij te hebben. Daardoor is ook pas op een later moment gekeken of zij al in aanmerking konden komen voor promotie. Bij sommigen is dat wel het geval en de betreffende CA’s zijn inmiddels dan ook ingedeeld. Andere CA’s hadden nog onvoldoende vlieguren bij hun vorige werkgever, waardoor zij nu nog niet voor promotie op kunnen gaan. KLC heeft aangegeven dat de indeling op senioriteit verloopt. Mocht je als CA2 toch twijfelen, neem dan contact op met je CCM zodat het adequaat opgelost worden.

Planningsstand
Ten aanzien van de crew planningsstand 2022 is er een kleine aanpassing: er is een extra initial en CA1 cursus ingepland. De Cabin Supervisor cursussen lopen door zoals gepland. We hebben KLC voor volgend overleg gevraagd eveneens concrete inzage te geven in de planningsstand van 2023. Aan de hand hiervan krijgen we ook een beter beeld over de instroom, promoties en doorstroom. Voor de VNC is en blijven die zaken onveranderd belangrijk.

KLC gaf verder aan voor de komende tijd (juli t/m september) ruim in het jasje te zitten qua personeel. Dit komt voornamelijk door het schrappen van vlootlijnen, wat moet zijn terug te zien voor alle functies (dus zowel de CA2’s, CA1’s als CS’en). Vanaf oktober dit jaar verwacht KLC als zij met de volledige vloot zouden vliegen wel tekorten. Er wordt gekeken naar een oplossing, hoogstwaarschijnlijk zal het er op en neer komen dat KLC minder toestellen in moet zetten. Wij zullen monitoren hoe zich dit ontwikkelt en we letten er specifiek op dat cabine crew niet de dupe wordt.

Tot zover ons verslag, mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben dan horen we dat graag. Je kunt ons bereiken via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk en Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA