Verslag KLC cabineoverleg

15 okt. 2021
Op donderdag 14 oktober is het gebruikelijke cabineoverleg met KLC gevoerd. In dit verslag lees je de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken.

Instroom, promotie, doorstroom
Een vast onderdeel van het cabineoverleg is een update over de instroom, promoties en doorstroom bij KLC, met daarbij ook de (verwachte) personeelsplanning. KLC maakt hierbij een voorbehoud in verband met de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis c.q. de economie. We hebben jullie in een eerder bericht over de instroom geïnformeerd, die komt per volgend jaar weer volledig op gang. Daarbij zijn er in 2021 en 2022 ook promotiecursussen gepland, voor zowel CA1 en Cabin Supervisor. Wetende dat al deze positieve maar tegelijkertijd forse ontwikkelingen waarschijnlijk veel zullen vragen van CA’s met een nevenfunctie, hebben we KLC op het hart gedrukt dat er een balans moet blijven tussen de hoofdfunctie als CA en de nevenfunctie. KLC gaf aan hier zeker naar te kijken en indien nodig maatwerk te leveren.
Voor wat betreft doorstroom zijn er nog geen ontwikkelingen.  Het is positief dat er instroom plaatsvindt, zodat de ervaringsgraad op peil komt en blijft. Dit is immers een belangrijk criterium om doorstroom te kunnen faciliteren. Wat deze positieve ontwikkelingen precies betekenen voor de doorstroom van KLC’ers en de detachering van KLM’ers is momenteel nog niet voldoende inzichtelijk.

Gebruik MyDutyPlan
Sinds een aantal maanden maakt crew gebruik van de app MyDutyPlan (MDP). Op zich een handige manier van informatieverstrekking over wijzigingen in je rooster. Echter zien we nog steeds dat er misverstanden bestaan over welke wijzigingen wel of niet doorgevoerd mogen worden. Waar het fout lijkt te gaan is bijvoorbeeld in het toewijzen van vluchten bij CA’s die reserve staan. Op het moment dat je bijvoorbeeld om 06:00 uur reserve staat en je krijgt een vlucht om 06:15 uur toegewezen (dus binnen het uur van ingang reserve) dan is dat niet volgens de cao afspraken. Dit schijnt echter wel regelmatig te gebeuren. Uiteraard ben je vrij om een dergelijke vlucht te accepteren als dit je beter uitkomt, maar je bent dit niet verplicht. Na KLC  duidelijk te hebben gemaakt dat wij nog steeds signalen hierover krijgen zal dit opnieuw intern kenbaar gemaakt worden. Voor ons is het belangrijk om deze signalen te ontvangen, we blijvenjullie dan ook vragen ons te mailen als je het idee hebt dat wijzigingen in MDP niet volgens de overeengekomen afspraken gaan.

Minimale rust op outstation
De afgelopen weken hebben wij meerdere signalen gehad van CA’s over de minimale rust van 11 uur op een outstation, volgens cao-afspraak. Bij een kleine vertraging had men dan al snel minder dan 11 uur minimale rust, zonder dat hier een correctie op werd toegepast. Hierdoor ontstond er een ogenschijnlijk interpretatieverschil tussen de CA en KLC over deze cao afspraak. Een zorgelijk signaal dat wij hebben neergelegd bij KLC. KLC gaat uitzoeken hoe hier misverstanden over ontstaan en komt met een terugkoppeling. Ook voor wat betreft dit onderwerp vragen we jullie ons te mailen over situaties als deze op de route.

Superjokers
Vorig cabineoverleg hebben wij met KLC gesproken over de perikelen rondom de inzet van Superjokers. De essentie van het verhaal was dat bepaalde Superjokers toegewezen waren door KLC, maar op een later tijdstip alsnog werden ingetrokken. Vaak was de reden van toewijzing wel duidelijk, bijvoorbeeld dat de Superjoker te kort op een vakantie gepland was. Echter kwam deze afwijzing dan vaak lang nadat de Superjoker al was toegekend door KLC. Wat ons betreft is dit een onwenselijke situatie en zijn we nog steeds in conclaaf hoe we dit niet alleen kunnen voorkomen in de toekomst maar ook hoe we dit kunnen oplossen voor de CA’s die dit nu betreft.

Deel je opmerkingen, klachten en vragen met ons
Jullie input over al dit soort zaken is en blijft van groot belang voor ons. Op deze manier weten we wat er speelt en kunnen we concreet in overleg met KLC. Blijf ons op de hoogte houden! Je kunt ons bereiken via mail op sectiebestuur.klc@vnconline.nl en voor dringende zaken op 020-502 0480.

Cas Voskuyl en Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA