Verslag KLC cabineoverleg

10 mrt. 2016

Vanmorgen hebben wij cabineoverleg gevoerd met KLC. We hebben onder andere gesproken over het toekennen van het zomerverlof, de telling van ziektedagen en het verloop van de unfit-to-fly trial. Tevens zal op 20 maart de eerste vlucht met de nieuwe E175 gevlogen worden en bestaat KLC op 12 september 50 jaar!


Toekenning zomerverlof 2016
We hebben wederom de toekenning van het zomerverlof aangekaart. Nadat een officiële reactie van KLC is uitgebleven, bleven wij met vragen zitten en waren we het nog steeds oneens over de wijze van handelen. Wij hebben nu een concreet verhaal gekregen wat we met jullie kunnen delen.

Iedereen die nog in afwachting is van de toekenning van de derde week zomerverlof kan er vanuit gaan dat deze week wordt afgewezen. Omdat er veel mensen zullen zijn die hier niet tevreden mee zijn, bestaat nu ook de mogelijkheid om de aanvraag van deze derde week nog af te zeggen. Dit kan worden gedaan bij vakantieplanning. Mocht je nog in afwachting zijn van toekenning en de gok willen wagen om toekenning af te wachten, dan zul je uiterlijk 6 weken voor aanvang van de aangevraagde week te horen krijgen of deze week is toegekend.

De VNC vindt dat KLC met deze toekenningswijze van de wet afwijkt, waarin staat dat er twee weken na aanvraag bekend moet zijn of deze wel of niet wordt toegewezen. Wij zijn het niet eens met de wijze waarop deze toekenning en wijze van aanvraag dit jaar is verlopen en hebben KLC kenbaar gemaakt de passage omtrent vakantie uitgebreid te willen behandelen in de komende CAO ronde. Ook zullen zij ons mededelen bij hoeveel medewerkers de derde vakantieweek al wel zijn toegekend en willen wij na de zomerperiode het gehele aantal toegewezen vakanties weten zodat we hiermee een plan kunnen maken voor volgend jaar.

Telling van ziektedagen
Wanneer je je ziek meld, of om wat voor reden dan ook wat langer niet in de mogelijkheid bent om te vliegen (behalve bij zwangerschap), kijkt KLC samen met jou naar de mogelijkheid om vervangende werkzaamheden op de grond te verrichten. Van een aantal collega’s die dit is overkomen vernamen wij dat zij een hoger aantal ziektedagen op de teller had staan dan zij waren ziek geweest. Wij hebben navraag gedaan naar de telling van de ziektedagen en de mogelijke consequenties hiervan.

KLC gaf aan dat wanneer je vervangend werk doet je volgens de wet arbeidsongeschikt bent bevonden voor het uitvoeren van je eigen functie. Je staat hierbij “ziek” gemeld bij KLC omdat zij niet op je kunnen rekenen met betrekking tot de vliegproductie. Hierdoor loopt bij een aantal mensen de teller van ziektedagen hoog op. Tijdens je functioneringsgesprek worden deze dagen besproken, er zal als het goed is ook als uitleg bij vermeld staan dat het in dit geval gaat om vervangend werk. Mocht dit niet zo zijn, geef dan aan bij je CCM dat je dit er graag bij vermeld wilt hebben. KLC benadrukte hierbij nogmaals dat het aantal ziektedagen niet van invloed is op doorstroom of promoties maar dat de houding van de CA hierin hetgeen is wat meetelt. Wanneer je gefaseerd terugkeert in eigen functie, (eerst 50%, daarna 70% etc.) dan wordt hier uiteraard maar een gedeelte van geteld.

Unfit to Fly trial
Tijdens de cabineoverleggen houden wij samen met KLC de voortgang van de unfit to fly trial bij. In februari waren het aantal unfit meldingen erg hoog. Als er te vaak (onnodig) unfit word gemeld, kan dit leiden tot opheffing van de regeling. Wij willen daarom graag nogmaals aangeven dat deze regeling echt expliciet gebruikt mag worden zoals hij is bedoeld. Mocht het voorkomen dat je je unfit meldt op de route, schrijf dan ook een trip report.

Tot zover de toelichting op ons overleg. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, mail ons gerust op sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Wij houden jullie op de hoogte.

Sectiebestuur KLC

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA