Verslag KLC cabine overleg 14 juni 2018

15 jun. 2018
Na een periode van ruim 2 maanden was er weer cabineoverleg met KLC. We hebben met elkaar gesproken over laat opgeroepen worden uit reservediensten, de ingang van de nieuwe superjoker regeling, de verstoringen van 30 mei en 11 uur rust op de route.

KLC opende het overleg met het uitspreken van hun complimenten over de wet-lease met Carpatair welke in april van start is gegaan. Deze bevalt zo goed dat is besloten te verlengen tot eind oktober. Er zal van augustus tot oktober ook een tweede machine meedraaien in de wet-lease. Ook vertelden ze ons dat er gisteren een nieuwe CA-dag cyclus van start is gegaan. Alle CA’s krijgen in de komende 1,5 jaar een uitnodiging voor een bezoek aan het hoofdkantoor te Amstelveen, afgewisseld met een middag in het ons vertrouwde gebouw 600.
Het GREAT-project is afgerond, onze 49e Embraer is binnen. En er zal binnenkort een nieuwe CCM starten bij KLC, wat zal resulteren in een herverdeling van de huidige units. Er bestaat dus een mogelijkheid dat je binnenkort wisselt van CCM en KLC zal proberen deze verdeling zo eerlijk mogelijk uit te voeren.  

Laat oproepen uit reserve
Wij kregen berichten binnen dat er soms te laat gebeld wordt tijdens een RESH. Wij willen benadrukken dat je altijd minstens een uur hebt om je aan te melden. Oók wanneer het druk is of er bijzondere omstandigheden zijn: de tijd van bellen tot aanmelden blijft een uur. Het verzoek van crew control om binnen 50 minuten of zelfs korter aanwezig te zijn is niet volgens de afspraak. De VNC hecht er waarde aan dat KLC zich aan deze afspraken houdt: te gehaast naar je werk gaan is niet ok, ook niet voor je veiligheid op de weg. KLC zal dit onderwerp onder de aandacht brengen binnen haar organisatie.  De VNC houdt de vinger aan de pols.

Ingang nieuwe superjoker regeling
Afgelopen dinsdag om 12 uur ging de nieuwe superjoker regeling van start. Er is massaal gereageerd: in totaal zijn er meer dan 550 verzoeken ingediend en gehonoreerd. Wij ontvingen echter ook erg veel reacties dat het niet lukte om superjokers in te zetten omdat om 12 uur de limiet van 10 op veel dagen al was bereikt. Wij hebben dit aan KLC voorgelegd en zij kwamen met het volgende statement:

“Afgelopen dinsdag konden jullie vanaf 12:00 uur Superjokers inzetten conform de laatste cao afspraken.
Vanaf 10:00 uur was de omgeving opengezet om tests uit te voeren met de firewall door KLM, om de externe sofware leverancier aanpassingen te laten doen en om diverse tests uit te voeren om zeker te stellen dat het systeem vanaf 12:00 uur actief zou zijn. 78 collega’s hebben kans gezien om gedurende deze periode hun Superjoker in te zetten. Met de VNC hebben we besproken of deze aanvragen ongeldig moeten worden verklaard of niet. Uiteindelijk hebben we besloten de situatie zo te laten alhoewel wij ons realiseren dat andere collega’s hierdoor teleurgesteld zijn.”

Ook hebben wij met KLC gesproken over de late implementatie van de regeling. De randvoorwaarden voor implementatie waren al eerder onderwerp van gesprek en wij vonden het lang duren voordat deze regeling daadwerkelijk van kracht kon gaan. KLC verklaarde dat dit te wijten was aan het programmeren van de systemen en Carmen.

Verstoring 30 mei
Afgelopen 30 mei was een dag met grote verstoringen. Velen van jullie hebben vastgezeten op de route, lang moeten wachten op het BMC of hoefden uiteindelijk niet te komen werken vanwege het onweer. KLC heeft ons verteld dat dit een dag met onvoorziene problemen was waarbij veel zaken niet volgens plan zijn verlopen. Vanwege het onweer mocht de grondafhandeling niet op het platform werken en dat feit droeg in hoge mate bij aan de verstoringen.

Een aantal van jullie hebben contact met ons opgenomen over de officiële aan- en afmeldtijden. Wij verwijzen jullie daarvoor graag door naar het BOM bulletin hoofdstuk 7. Mocht de aan- of afmeldtijd die is gebruikt niet overeenkomen met je originele aan- of afmeldtijd, dan verzoeken wij je contact op te nemen met je CCM. Deze zal dit met je nakijken en waar nodig corrigeren. Mocht je hiervoor advies willen hebben, neem dan gerust contact met ons op. De VNC wil dat de originele aan- of afmeldtijden worden gebruikt en hoort ook graag wat er eventueel nog meer niet goed is gegaan.   

Tot zover de samenvatting van ons overleg. Voor vragen of opmerkingen kan je altijd bij ons terecht!

KLC sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA