Verslag KLC cabine overleg

22 nov. 2018
Ons maandelijks cabine overleg met KLC is vandaag weer gevoerd. Onderwerpen van gesprek waren de toewijzing van het zomerverlof 2019, de modificatie van de E190 en de instroom, doorstroom en promoties.

Toewijzing zomerverlof 2019
Nadat de toewijzing van het zomerverlof onlangs bekend werd gemaakt, hebben we meerdere mails van collega’s ontvangen die hun onvrede hierover uitten. Er was een trend te zien in toewijzingen die ver van de gedane verzoeken lagen, de spreiding van winter- en zomerverlof en voor sommige een niet verkregen vakantie, samen aangevraagd met een partner binnen KLC.

Wij hebben dit aangekaart bij KLC en gevraagd om een passend antwoord. Zij legde uit dat bepaalde maanden populair zijn in aanvragen. Op het moment dat het verzoek werd afgewezen, wordt automatisch opnieuw gekeken wanneer het zomerverlof wel ingediend kan worden. Hierbij was april een maand waarin veel ruimte was om CA’s in te delen. Wij hebben kenbaar gemaakt dat dit voor sommige collega’s heeft geleid tot het inplannen van de gehele jaarlijkse vakantie in korte tijd en dat dit niet wenselijk is. Volgens KLC zijn echter veel gevallen inmiddels opgelost, mede door de ‘open desk’ van vakantieplanningen op BMC. Daar waar wij de indruk hebben dat nog niet iedereen geholpen is, adviseren wij de collega’s voor wie de spreiding van de vakantie toewijzing nog niet is verbeterd contact op te nemen met hun manager. KLC gaat dan kijken hoe dit verbeterd kan worden.

Modificatie E190
Zoals eerder gecommuniceerd door KLC wordt er gekeken naar een cabin upgrade waarbij er 8 stoelen bij komen, grotere bagagebakken en nieuwe verlichting geplaatst zal worden. Tevens worden alle stoelen dan vervangen voor een nieuwe variant. Daar waar het totaal aantal stoelen op 108 komt betekent dit ook dat een derde CA aan boord wordt toegevoegd. Er is in deze hele businesscase nog niks definitief besloten, maar wij hebben KLC gevraagd om met ons in gesprek te gaan over de uitwerking hiervan en zullen binnenkort het eerste overleg voeren.

Instroom, doorstroom en promoties
Met het oog op 2019 hebben wij KLC gevraagd wat de prognose is voor wat betreft aanname, promoties en doorstroom. Bekend is dat volgend jaar weer meerdere initials zullen starten, een exact aantal hierover is niet bekend. Hetzelfde geldt voor promoties naar SCA en IFS.
Over 2019 is slechts bekend dat er in januari en februari geen doorstroom zal plaatsvinden, verdere informatie is er helaas nog niet.

Tot zover de samenvatting van het overleg.

Voor vragen of opmerkingen horen wij uiteraard graag van jullie.

KLC sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA