Verslag Cabineoverleg KLC

23 nov. 2017
Vanmorgen is er cabineoverleg gevoerd met KLC. Zij opende met de mededeling dat - zoals iedereen weet - afgelopen oktober het afscheid van de Fokker 70 en de sluiting van de laatste UK base heeft plaatsgevonden. Verder gaan we een drukkere winter tegemoet dan voorgaande jaren. Ook is gesproken over weekend voor of na je annual leave, de toekenning van de kerst en oud & nieuw verzoeken, het gebruik van nieuwe LELR dagen en onze nieuwe Unfit to Fly regeling.

Weekend voor of na AL
Dit onderwerp is nog steeds onder onze aandacht omdat wij van een aantal van jullie bericht hebben ontvangen dat dit ook na aanvraag niet altijd is toegekend. KLC gaat dit nogmaals met indelingen opnemen. Blijf het dus vooral aanvragen als je graag weekend vooraf of aansluitend aan je vakantie ingedeeld wil krijgen. Je krijgt dit niet automatisch toegekend en zult hier dus een verzoek aan moeten wijden.

Toekenning kerst- en oud & nieuwverzoeken
KLC heeft aangegeven dat het aantal annuleringen dit jaar met kerst en oud & nieuw waarschijnlijk niet zo hoog zal zijn als voorgaande jaren. Deze inschatting maken zij door de stijgende productie en om deze reden hebben zij helaas minder kerst- en oud & nieuwverzoeken kunnen honoreren. Bij de toekenning van het kerstrooster zal KLC ook een overzicht op de nieuwsapp plaatsen met de toekenning hiervan.

Inzetten LELR dagen
Wij kregen een vraag binnen over de toekenning/verdeling van het inzetten van LELR dagen door indelingen. Het gevoel heerste dat deze dagen direct in de eerste maanden na toekenning al werden opgebruikt en we hebben dit nagevraagd bij KLC. KLC geeft aan ernaar de streven deze dagen zo evenredig mogelijk over het jaar te verdelen waarbij wel rekening wordt gehouden met drukte zo zullen in juli en augustus minder dagen worden uitgekeerd als in de maanden daarvoor of daarna.

Unfit to Fly
Wij waren benieuwd naar het verloop van de Unfit to FLyregeling nu deze sinds 1 november een vaste regeling is geworden. In de afgelopen drie weken is een daling van het ziekteverzuim geconstateerd, een positieve ontwikkeling dus.

Tot zover de toelichting op ons overleg. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, mail ons gerust op sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Wij houden jullie op de hoogte.

Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA