Verslag cabineoverleg bij KLC

1 mrt. 2018
Vanmorgen heeft na lange tijd weer cabine overleg plaatsgevonden met KLC.
KLC opende het overleg door onder het genot van heerlijk gebak stil te staan bij het aangenomen en ondertekende cao akkoord. Daarnaast benutte Angeline van der Kloet het moment om haar waardering te uiten voor voorzitter Ilona Lafertin. Zij had vandaag haar laatste cabine overleg en kreeg van KLC een prachtige bos bloemen.

Het zakelijke gedeelte begon met de mededeling dat KLC komend voorjaar weer een wet-lease constructie zullen uitvoeren om de productie volledig rond te kunnen krijgen. Ook zullen zij vanaf april de basiscursussen op een nieuwe wijze aanbieden aan toekomstige CA’s. We hebben hiernaast gesproken over bereikbaarheid van de CCM, weekend voor of na annual leave, zwaarte van roosters, LELR dagen tijdens ziekte en KLM doorstroomgesprekken en doorstoom cursussen.

Bereikbaarheid
KLC bracht ons vandaag op de hoogte van hun verhuisplannen, zij willen graag met KLC dichter bij de operatie zitten om zo ook de bereikbaarheid voor crew te vergroten. Het bedrijf kijkt naar mogelijkheden om te verhuizen naar topside. Tevens kwam de mededeling dat ze bezig zijn met een andere mogelijkheid om de bereikbaarheid van CCM’s te vergroten, hierover zullen zij binnenkort het korps informeren.

Weekend voor of na AL
Zoals jullie weten vraagt KLC de medewerkers om een verzoek in te dienen wanneer zij weekend voor of na hun annual leave willen. Dit verzoek heeft echter geen hogere prioriteit dan andere verzoeken van collega’s. Dit komt door het automatische systeem, maar ook vanwege de eerlijke verdeling van verzoeken. Iemand die een vrij verzoek doet vanwege bijvoorbeeld een bruiloft, zou deze niet toegewezen krijgen omdat er al anderen zijn die graag weekend voor hun annual leave zouden willen.
Wij hebben aangegeven dat onze vakantie altijd start op een maandag, waardoor deze vaak eindigt op een zondag. Met een weekend verzoek na de annual leave zou dit dan gaan om vrij op maandag en dinsdag. KLC gaat voor ons na of, en zo ja hoeveel verzoeken er gedaan worden voor deze dagen om hier in de toekomst mogelijk afspraken over te kunnen maken.

Zware roosters
Er kwamen bij ons vragen binnen over de zwaarte van roosters. We hebben dit bij KLC aangekaart. Mochten jullie je rooster als zwaar ervaren, neem dan contact op met je CCM, deze evalueert de opbouw van je rooster en vraagt aanpassingen voor je aan.
 
LELR dagen tijdens ziekte
Wanneer je ziek bent tijdens je annual leave of wanneer je een LCDM (= premiedag) dag hebt ingezet, krijg je deze naderhand terug op je teller. Bij een LELR dag is dit niet het geval. Wij hebben KLC naar het idee hierachter gevraagd. Zij gaven aan dat AL en LCDM betaalde dagen zijn. Een LELR dag is een compensatiedag voor het werken tijdens feestdagen. Mocht je als werknemer ziek zijn op bijvoorbeeld Goede Vrijdag, dan krijg je van de werkgever de daaropvolgende week wanneer je weer beter bent geen dag terug omdat je deze vrije dag gemist hebt. Dit werkt hetzelfde voor LELR dagen.

KLM doorstroomgesprekken en cursussen
Veel van onze leden krijgen erg laat te horen wanneer het doorstroomgesprek plaats vind en dit wordt als vervelend ervaren. KLC geeft aan dat de planning hiervan compleet bij KLM ligt. KLM wacht lang met indelen en meld deze data dan aan KLC. Dit ligt dus buiten de invloedsfeer. Natuurlijk kan iedereen zich altijd voorbereiden op de bekendmaking van de datum van het gesprek.

Er zijn op dit moment 3 doorstroomcursussen bekend en geaccordeerd. De eerste was op 8 januari, de volgende twee vinden plaats op 7 en 22 mei. Hierna zal er een korte pauze zijn waarna hoogstwaarschijnlijk in het najaar de cursussen weer zullen opstarten. De verwachting is dat er in totaal in 2018 rond de 70 collega’s zullen doorstromen naar KLM.

Tot zover de toelichting op ons overleg. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, mail ons gerust op sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Wij houden jullie op de hoogte.

Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA