Verslag Algemene Leden Vergadering 2022

29 jun. 2022
Eind juni is de jaarlijkse Algemene Leden vergadering (ALV) van de VNC gehouden op Schiphol Oost. Voor het eerst sinds 2019 was het weer mogelijk om dit ‘live’ in plaats van digitaal te doen. De aanwezige leden zijn door sectiebestuursleden van Transavia, KLC, easyJet en KLM bijgepraat, inclusief een terug- en vooruitblik.

De vergadering werd geopend door VNC voorzitter Chris van Elswijk waarna een minuut stilte volgde ter nagedachtenis aan VNC leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Stemmen over statutenwijzigingen
Daarna werd aan de aanwezige leden een aantal zaken ter stemming voorgelegd, waaronder een paar statutenwijzigingen. Deze voorgenomen wijzigingen werden toegelicht door de rechtsjurist van de VNC, Sybolt van Solkema. De statuten vallen onder de wettelijke verenigingseisen en moeten periodiek doorgespit en eventueel aangepast worden. Het Algemeen Bestuur ziet erop toe dat de statuten van de VNC toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn en dat eventuele fouten gesignaleerd en gecorrigeerd worden.   

Financiën en de Kascommissie
Op financieel gebied gaf penningmeester Roberto Tunzi een toelichting. Mede door de solide financiële basis van de VNC heeft onze vereniging de coronacrisis zonder veel kleerscheuren doorstaan, derhalve kan de contributie blijven zoals die is. De jaarrekening 2021 en de begroting 2022/23 werden na presentatie unaniem goedgekeurd. Eveneens werd unaniem ingestemd met het voorstel om de contributies en bijdragen te handhaven op het huidige niveau en voor VNC donateurs twee verschillende opties - light en medium - te introduceren.  
De Kascommissie controleert verder het financieel beleid van de VNC en duikt ter controle daarvan in de boekhouding en verslagen. Ook door hen is de financiële positie van de VNC gezond bevonden (klik hier voor het Kascommissie verslag).

De vier VNC secties
Bestuursleden van onze Transavia-, KLC-, easyJet- en KLM sectie namen vervolgens middels een presentatie hun leden mee in het reilen en zeilen van de betreffende sectie. De grote gemene deler was dat het een druk jaar is geweest waarin nieuwe ontwikkelingen zich bijna dagelijks opvolgden. Detachering; instroom; doorstroom; de chaos op Schiphol; rooster instabiliteit; de balans tussen werk en privé; de ILO-uitspraak en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, allemaal uitermate belangrijke onderwerpen waar onze leden mee te maken hebben en die dus ook de aandacht van de sectiebestuurders behoeven. Dat vraagt dus veel van zowel de leden als de bestuursleden. De VNC neemt die verantwoordelijkheid als grootste en meest ervaren vertegenwoordiger van cabinepersoneel in Nederland uiterst serieus!   
Gelukkig is er ook goed nieuws: de luchtvaart herstelt, er wordt weer volop cabinepersoneel opgeleid en dat vertaalt zich mede in een groot aantal nieuwe leden bij alle VNC-secties.

Dank!
De betrokkenheid van leden bij hun VNC is onverminderd groot: men weet de weg naar onze bestuursleden goed te vinden, er worden vragen gesteld, suggesties gedaan en er is veel belangstelling voor digitale infosessies en andere bijeenkomsten, zoals deze ALV. Dat is in deze roerige tijden extra belangrijk en de VNC collega’s zullen er alles aan blijven doen om de verbinding met haar leden te blijven zoeken. Een voorbeeld daarvan is het moderniseren van de VNC communicatie: de nieuwe interactieve Nieuwsbrief is een feit, er zijn podcasts geïntroduceerd, de website zal worden verbeterd, de diverse social media kanalen van de VNC worden effectiever ingezet en er worden regelmatig enquêtes uitgezet om de wensen en behoeften van leden te peilen.
Want uiteindelijk is dat natuurlijk waar het om draait: de VNC is er voor en door haar leden. De steun van alle trouwe leden en de toestroom van nieuwe leden in alle secties steunt en sterkt ons enorm, heel veel dank daarvoor!

Algemeen Bestuur VNC

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA