Verkiezingen Ledenraad in augustus!

16 jul. 2018
Met gepaste trots kunnen wij melden dat maar liefst 123 collega’s zich hebben aangemeld als kandidaat voor de nieuwe Ledenraad van de KLM sectie. De statuten van de VNC schrijven voor dat er bij meer dan 100 kandidaten verkiezingen worden uitgeschreven: er zijn immers 100 zetels beschikbaar. Deze digitale verkiezingen zullen gaan plaatsvinden van 2 t/m 23 augustus aanstaande en worden georganiseerd door een professioneel verkiezingsbureau.

Hoe gaan de verkiezingen eruit zien?
Elk VNC-lid van de KLM-sectie ontvangt eind juli een mail met uitleg hoe zij digitaal hun stemmen kunnen uitbrengen. Er kan op meerdere kandidaten gestemd worden, met een maximum van 100.
Als alle stemmen zijn geteld zal de VNC op 24 augustus bekend maken welke 100 kandidaten gekozen zijn om zitting te nemen in de nieuwe Ledenraad.

Om de verkiezingen zo transparant mogelijk te laten verlopen staan alle kandidaten met naam, functie en foto op de kandidatenlijst, eventueel aangevuld met een korte motivatie die de kandidaat zelf kan invullen.
De VNC is verheugd dat zoveel KLM-ers bereid zijn zich in te zetten voor de belangen van hun collega’s en zich kandidaat hebben gesteld. Dat is in deze tijden zeker geen vanzelfsprekendheid en we zijn daar dan ook bijzonder trots op.

Wij kijken uit naar de verkiezingen en wensen alle kandidaten veel succes!

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA