• home
  • Actueel
  • Verduidelijking winstdelingsregeling afspraak Transavia personeel

Verduidelijking winstdelingsregeling afspraak Transavia personeel

30 mrt. 2021
Het sectiebestuur heeft naar aanleiding van de publicatie over de  winstdelingsuitkering 2019 van KLM, bij onder de anderhalf modaal keer verdienenden, vragen ontvangen van Transavia cabinewerknemers. In dit bericht lichten wij de afspraak met Transavia over de winstdelingsregeling (WDR) toe. Daarnaast geven we informatie over de afspraak die gemaakt is met KLM en de uitwerking daarvan.

Ook organiseren we deze week nog twee infosessies.

Transavia
In december 2020 hebben wij een onderhandelingsovereenkomst bereikt met Transavia over onder andere het uitkeren van de winstdelingsregeling 2019. De afspraak is dat de winstdeling voor alle medewerkers is uitgesteld en kan worden uitgekeerd wanneer er sprake is van een kwartaal met een zogeheten ‘Positive Operating Income’. Met deze afspraak voldoen wij aan de eisen voor het verkrijgen van de staatssteun(lening) aan de KLM-groep. De staatssteun mag en kan namelijk niet worden aangewend om winstdeling uit te betalen aan het personeel.

KLM
Het KLM cabinepersoneel dat onder 1,5x modaal verdient, ontvangt de winstdeling van 2019 na eerder uitstel nu in mei 2021. Van het personeel dat daar boven de 1,5x modaal verdient, wordt deze WDR aangewend als arbeidsvoorwaardelijke bijdrage om te voldoen aan het loonoffer dat door de overheid als voorwaarden aan de staatssteun wordt gesteld. Doordat er vanuit de overheid is aangegeven dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen, moeten medewerkers die boven 1,5x modaal verdienen (afhankelijk van het percentage wat zij gaan inleveren) in deze volgordelijkheid bijdragen: loonsverhoging (2x2,5%), winstdeling 2019, DI-budget 2020 en 2021, eindejaarsuitkering en het vakantiegeld.

De verschillen
Transavia is een eigen onderneming met een eigen balans, net als dat KLM dat is. En ja, we behoren allemaal tot dezelfde groep, echter heeft iedere onderneming aparte afspraken en aparte cao’s. Bij Transavia verliep de cao op 31 maart 2020 en er konden op voorhand geen afspraken ongedaan worden gemaakt en zijn er aan de cao tafel nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken gemaakt. Deze zijn in lijn met en essentieel voor het verkrijgen van de staatslening.
Bij Transavia ligt het percentage van de medewerkers dat boven modaal verdient op ongeveer 30%. Dat houdt in dat 70% in juli wel in aanmerking komt voor de tredestijging. De 30% die boven modaal verdient, is inmiddels geïnformeerd door het bedrijf over welke impact dat voor hen heeft, te weten geen tredestijging (tijdelijk on hold) en in sommige gevallen een aanpassing van de eindejaarsuitkering.
De invulling om de medewerker onder 1,5x modaal zo veel mogelijk te ontzien is er bij beide maatschappijen maar wordt bij Transavia anders ingevuld dan bij KLM. Zo is er bij Transavia gekozen voor een structurele loonsverhoging (tredestijging) en bij KLM voor een eenmalige uitkering (WDR).
En daarnaast zullen alle Transavia cabinemedewerkers de winstdelingsregeling 2019 uitgekeerd krijgen, echter pas op het moment dat de eigen financiële middelen van Transavia dit toelaten. De VNC zal, zoals eerder gezegd in december 2020, hiervoor de kwartaalcijfers nauwlettend in de gaten houden zodat de winstdeling 2019 kan worden uitgekeerd op het moment dat dit mogelijk is. Dus zonder onnodige opschorting.

Aanmelden live sessies
Het sectiebestuur houdt morgen (woensdag 31 maart) en overmorgen (donderdag 1 april) live sessies om met haar leden in gesprek te gaan.
** Woensdag 31 maart 2021 14.00 – 16.00 uur
** Donderdag 1 april 10.00 – 12.00 uur
De live sessie is  via Teams. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl. Graag in deze mail vermelden voor welke sessie je wilt aanmelden, dan zal de link naar je worden verzonden.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur Transavia

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA