• home
  • Actueel
  • Verduidelijking transavia cao-afspraken deel 2

Verduidelijking transavia cao-afspraken deel 2

22 okt. 2020
In deze publicatie wilden we eigenlijk uitleg geven over de afspraken binnen het Sociaal Plan en wanneer dat in werking treedt. We zijn echter nog in overleg over de exacte teksten daarvan en kiezen er daarom voor om dat in deel 3 toe te lichten. We gebruiken deel 2 nu om je te informeren over de overige gemaakte protocol afspraken.

WRR
transavia is nog op zoek naar een aanvullende noodzakelijke kostenbesparing van 5%. Beide cabinebonden hebben ingestemd met een gezamenlijk onderzoek naar  wat eventueel productiviteitverbeterende maatregelen zouden kunnen zijn. Er wordt een team samengesteld met deelnemers vanuit de VNC, FNV transavia Cabine en transavia. Doelstelling vanuit transavia is om uiterlijk 1 april 2021 te komen tot productiviteitverbeterende maatregelen die het bedrijf per 1 april 2022 hoopt te hebben ingevoerd. De intentie is om te komen tot productiviteitsbesparing, waarbij we op zoek gaan naar een win-win situatie voor het korps en transavia. Indien de afspraken cao-aanpassingen zouden behoeven, dan zullen die ter stemming worden voorgelegd aan de leden.

Verlengen aanvraagtermijn ouderschapsverlof
De aanvraagtermijn van ouderschapsverlof zal met een extra maand worden aangepast naar 3 maanden voor ingang. Dit sluit beter aan met de publicatie van het rooster, voornamelijk door het feit dat de roosters nu in het automatische systeem worden gemaakt.

Individueel Keuze Budget
Gedurende de looptijd van de cao starten wij met transavia een studie naar mogelijkheden voor meer individuele keuzevrijheid in de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket via een individueel keuzebudget (IKB). Onderdelen van deze studie zijn onder meer het onderzoeken naar de mogelijkheden, benodigde systeemaanpassingen- en investeringen.

Ouderenregel standby 55+ regel
De volgende tekst zal in de cao worden opgenomen naar aanleiding van de afspraak die VNC en transavia in februari 2020 al met elkaar hebben gemaakt:
In het geval van oproep uit stand-by, nadat de duty al is ingegaan, is het maximaal éénmaal per 28 dagen toegestaan dat twee duties die elkaar opvolgen de 18 uur overschrijden. In dat geval ontvangt de betreffende medewerker 3VE’s ter compensatie.
https://vnconline.nl/actueel/update-transavia-cao-afspraak-55-regeling

Staatssteun KLM-groep en de daaruit volgende kredietfaciliteit voor transavia
In verband met de leningen en garantiestelling vanuit de Nederlandse overheid voor de KLM zullen alle door transavia erkende werknemersorganisaties periodiek (minimaal 2 maal per jaar) worden geïnformeerd over de status en ontwikkelingen van deze kredietfaciliteit.

Bescherming werkgelegenheid bij opening nieuwe basis
Bij opening van een andere basis in Nederland en/of een buitenlandse basis met focus op onze thuismarkt in een aangrenzend land, zullen openstaande vacatures als gevolg hiervan eerst worden aangeboden aan het huidige transavia cabinekorps, op basis van senioriteit.
Bij een buitenlandse basis met focus op onze thuismarkt in een aangrenzend land: Voor transavia NL CAO-cabinemedewerkers geldt bovendien een terugkeergarantie naar HV NL CAO, indien binnen 5 jaar na opening van de andere basis, overtolligheid ontstaat op de nieuwe basis. Indien dit leidt tot overtolligheid bij HV NL zullen de op dat moment gelden de CAO afspraken van HV NL ten aanzien van overtolligheid van toepassing zijn.

Disclaimer
Werknemersorganisaties maken het voorbehoud dat van een akkoord over de reductie van arbeidsvoorwaarden pas sprake is als er inzicht is in de afspraken van de andere domeinen (grond en cockpit) en de cabinebonden dit hebben kunnen toetsen op evenwichtigheid.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel of het eerste deel nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.

Vergeet niet onze live stream in je agenda te noteren: dinsdag 27 oktober om 14.00 uur.

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA