• home
  • Actueel
  • Verduidelijking transavia CAO afspraken cabinepersoneel

Verduidelijking transavia CAO afspraken cabinepersoneel

19 okt. 2020
Vorige maandag (12 oktober) hebben we gepubliceerd over het onderhandelingsresultaat met transavia en daarbij al wat punten op hoofdlijnen gegeven.  De komende dagen zullen we in meerdere delen de onderwerpen van het protocol publiceren en uitleggen wat de afspraken inhouden. Op dinsdag 27 oktober organiseren we weer een live stream via onze besloten Facebook.

Deze pagina ‘VNC HV cabin crew’ is alleen toegankelijk voor leden en vanaf 14.00 uur kun je meedoen en uiteraard ook vragen stellen.

Hierbij lees je in deel 1 over de gemaakte afspraken.

Looptijd:
Er is een looptijd afgesproken van 2 jaar. De cao zal gaan lopen van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022.

Inkomen:
Structurele kostencompenserende loonsverhogingen
Gedurende de looptijd van deze cao is er geen structurele kostencompenserende loonsverhoging afgesproken. De waarde van deze verhoging (2 x 2,5%) wordt meegenomen in de invulling van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van werknemers. (staatssteunvoorwaarden*)
 
Tredepauze 2021
De jaarlijkse tredestijging vindt normaal plaats per 1 juli. Er zijn 2 afspraken gemaakt over de stijging en de  pauze.
1. Medewerkers met een toetsingsinkomen van 1x modaal of hoger blijven in dezelfde trede staan, er zal dus geen verhoging plaatsvinden. De waarde van deze tredepauze zal worden meegenomen in de invulling van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (staatssteunvoorwaarden). De tredepauze van 2021 is tijdelijk van aard. De medewerkers die in dienst zijn op het moment dat de trede word ingevoerd, behouden het recht op de tredeverhoging. Het toekennen zal op zijn vroegst in juli 2022 plaatsvinden maar ook dan zal er gekeken worden naar de bedrijfseconomische omstandigheden van transavia. Cao-partijen treden voor afloop van het protocol (31 maart 2022) in overleg. Deze tredeverhoging komt ‘op de lat’ voor collega’s die dit aangaat. De tredeverhoging zal niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd als deze alsnog zal worden toegekend.

2. Voor medewerkers die een toetsingsinkomen hebben onder 1x modaal (€36.500 bruto) is de tredepauze niet van toepassing en zal deze wel worden doorgevoerd. (staatssteunvoorwaarden*)

Invulling arbeidsvoorwaardelijke bijdrage naar aanleiding van de staatssteunvoorwaarden
Wanneer een medewerker op basis van de staffel meer dient bij te dragen (staatssteunvoorwaarden) dan de waarde van de loonsverhoging in 2020 en 2021 wordt voor het restant van de invulling de eindejaarsuitkering van 2021 aangewend.
Dit is van toepassing voor medewerkers die boven 1,5 modaal verdienen. Deze groep medewerkers is zeer beperkt.

Winstdelingsregeling:

Winstdelingsregeling 2019
De uitbetaling van de winstdeling 2019 zal worden uitgesteld en worden uitbetaald op het moment dat er uit de kwartaalrapportage is gebleken dat de winstdeling betaald kan worden vanuit het positieve eigen vermogen van transavia.
Medewerkers die intussen uit dienst zijn zullen in oktober 2020 de winstdeling ontvangen. Medewerkers die uit dienst gaan (HID-ers of VVR of ontbinding contract) en recht hebben op de winstdeling krijgen dit verrekend bij de eindafrekening bij einde contract.

Herijking van de winstdeling
Partijen zijn overeengekomen om de winstdelingsregeling te herijken naar de nieuwe boekhoudkundige regels waarbij het rentecomponent van operational leasecontracten niet langer zal worden meegenomen in de totstandkoming van de winst. Voor het cabinepersoneel verandert er niets bij de eventuele uitkering van de winst.

Uitbetaling van de winstdelingsregeling via de werkkostenregeling
Met inachtneming van de (fiscale) regels is het de keuze aan transavia om de wijze van uitbetaling van de winstdelingsregeling volledig bruto of deels netto te laten plaatsvinden. Indien de uitbetaling deels netto plaatsvindt geldt het volgende:

● De hoogte van de netto-uitkering wordt bepaald op basis van het maximaal fiscaal toelaatbare bedrag dat netto mag worden uitbetaald. Dit bedrag wordt gebruteerd en vervolgens in mindering gebracht op de bruto winstdeling. Het eventuele restant wordt bruto uitbetaald.

● Voorwaardelijk hierbij is dat voor medewerkers minimaal een gelijk (netto) besteedbaar bedrag met deze regeling resteert als bij reguliere bruto uitbetaling van de winstdeling. Medewerkers wordt tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de winstuitkering plaatsvond de gelegenheid geboden zich te melden bij transavia indien zij van mening zijn dat ze door de (gedeeltelijke) netto uitbetaling financieel nadeel leiden. De medewerker dient dit schriftelijk aan transavia te motiveren.

transavia zal uiterlijk drie maanden na kennisgeving de aannemelijkheid van het nadeel hebben vastgesteld. Indien wordt vastgesteld dat er een financieel nadeel is voor de medewerker zal transavia dit volledig aan de betreffende medewerker vergoeden bij de eerstvolgende salarisbetaling na vaststelling door transavia.

In afwijking van bovenstaande zullen medewerkers die op het moment van uitbetaling van de winstdelingsregeling bij transavia geregistreerd zijn als belastingplichtige in het buitenland, de winstdelingsregeling in het geheel als bruto uitkering ontvangen. De intentie is dat als gevolg van deze afspraak geen andere beperkingen van (WerkKostenRegeling-gerelateerde) budgetten voor de medewerkers zullen optreden.
Voor zover het eerste deel van de afspraken.

In deel 2 volgt meer over het Sociaal Plan
In deel 2 zullen wij de afspraken die gemaakt zijn omtrent het Sociaal Plan toelichten en uitwerken. Ook zullen wij verduidelijken wanneer een Sociaal Plan in werking treedt.

Mocht je naar aanleiding van deel 1l vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl. We hopen jullie te mogen verwelkomen op dinsdag 27 oktober vanaf 14.00 uur via de live stream op onze besloten Facebook ‘VNC HV cabin crew’.

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur transavia

(* De voorwaarden die nodig zijn vanuit de overheid om de lening te krijgen)

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA