• home
  • Actueel
  • Veel gestelde vragen over KLM -1 ca vliegen en pensioen

Veel gestelde vragen over KLM -1 ca vliegen en pensioen

23 sep. 2016

Sinds het bericht in de media zondagavond en de bevestiging van KLM op maandag over het gedeeltelijk -1 ca vliegen op ICA komen er enorm veel reacties en vragen binnen bij de VNC. In onze nieuwsberichten geven wij het VNC standpunt weer en uiteraard proberen we zo snel mogelijk persoonlijk te reageren.
Daarnaast zijn er 14 infosessies gehouden en zijn jullie van harte welkom op ons kantoor te SPL Oost voor nieuwe sessies op: maandag 26 en dinsdag 27 september, maandag 10 en dinsdag 11 oktober van 13.00 tot 15.00 uur, graag aanmelden via secretariaat@vnconline.nl. Zolang er animo is, blijven we trouwens doorgaan met nieuwe uitnodigingen voor sessies.

Veelgestelde vragen
Bij deze een terugkoppeling op de meest gestelde vragen.

Hoe kan het dat -1 vliegen op ICA niet beperkt is tot NAD bestemmingen?
Tijdens eerdere VNC infosessies - waar de KLM toekomstvisie door ons werd toegelicht - is hierover inderdaad gesproken. Wij hadden het toen over het cao-artikel variabel vliegen (bijlage 5 - 2.9) dat beperkt is tot NAD bestemmingen. De ‘-1 ca vliegen op ICA maatregel’ die KLM nu wil inzetten is niet structureel bedoeld maar voor variabele CBS (cabinebemanningsamenstelling). Ofwel als de nood aan de man is en er bij weinig passagiers aan boord minder ca's nodig zijn, zo werd het tot nu toe ook toegepast.

KLM zet nu echter een maatregel in op een aantal vliegtuigtypes en configuraties op wereldwijde bestemmingen waarbij de bezettingsgraad hoog is, alles om tot de door hun beoogde 4% productiviteitsverhoging binnen te halen. 4% waar de VNC zich overigens niet aan heeft gecommitteerd. De VNC heeft desalniettemin direct aan KLM gevraagd te motiveren waarom zij denken dat dit op deze manier kan. Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen en ondertussen laten wij een en ander juridisch toetsen.

Dit is toch op Europa ook gebeurd?
Het reduceren van cabinebemanning bij KLM is niet nieuw, we hebben het op de Europa vloot al meegemaakt. Nieuw is wel dat daarover – in tegenstelling tot op Europa – vooraf geen overleg met de cabinebonden en groepscommissie 31 is geweest. Destijds zijn voor Europa vooraf product- en serviceaanpassingen en een werkmethodiek afgesproken om de werkdrukverhoging nog enigszins te beperken. Dat is nu uitdrukkelijk niet gebeurd! Sterker nog: KLM zegt dat er geen service- of productaanpassingen zullen komen omdat recente maatregelen zoals het waterflesje en pakje sap op het plateau gerealiseerd zijn en men de klant niet wil duperen in zijn ‘experience’ aan boord… KLM is met geen enkele werknemersvertegenwoordiging in gesprek gegaan over de werkdrukverhoging en verzwaring van de arbeidsomstandigheden.

En hoe zit het met inspraak van GC31 op verzwaarde werkomstandigheden?
De GC31 is eveneens verbolgen over het KLM bericht waarin tussen neus en lippen nog wordt gemeld dat ‘de GC31 betrokken zal worden bij de uitvoering van deze plannen...’ Er wordt echter - net als bij de visie - gesproken over ons en niet met ons. De GC31 distantieert zich dan ook nadrukkelijk van dit plan want opnieuw geldt: KLM heeft dit eenzijdig besloten en niemand deelgenoot gemaakt. De GC31 vindt echter dat KLM bij hen een adviesaanvraag had moeten indienen omdat het adviesplichtig is en de GC31 de arbeidsomstandigheden aan boord bewaakt. Hierover gaat een brief naar KLM en de GC31 houdt jullie hiervan op de hoogte.

Is de functie van ca niet afgedekt in de cao en de functie van Purser wel?
De functie van ca staat net zoals die van kader omschreven in de cao (bijlage 6 artikel 5.7) maar het aantal ca’s benodigd voor de service niet. KLM probeert nu de regels binnen de cao op te rekken en eenzijdig de productiviteitsverhogende maatregel in te voeren waarvan de klant en crew de dupe zijn. KLM speelt hiermee bewust of onbewust de functiegroepen tegen elkaar uit. We hopen dan ook dat jullie niet meedoen aan de verdeel en heers want dat is slechts in het voordeel van KLM. Dat de directie niet meer achter de blauwe familie staat was al duidelijk, maar dat het tot een splijtzwam is verworden is te erg voor woorden!

KLM zegt dat de bonden niet meer willen praten, klopt dat?
De VNC heeft sinds oktober 2015 tot het moment van het uitgaan van de dagvaarding geprobeerd om tot overeenstemming te komen met KLM. De 3 issues die nu spelen, te weten pensioen, KLM visie en -1 ca vliegen, gaan hand in hand. Daar waar KLM de issues graag wil loskoppelen om het uiteindelijk allemaal door te drukken, wil de VNC voorkomen dat het cabinekorps door de hond en door de kat wordt gebeten. Zolang KLM 50 miljoen euro pensioengeld - dan hebben we het slechts over 2016 - van KLM en KLC cabinepersoneel in haar zak steekt, gaan we geen enkele cao zaak uitonderhandelen laat staan weggeven. Het pensioenbedrag is gelijk aan meer dan 10% inleveren en omdat KLM halsstarrig niet terugkomt op de eenzijdig gewijzigde uitvoeringsovereenkomst kunnen we niets anders meer dan het probleem voor het hekje van de rechter uitvechten. Als je het niet probeert bij de rechter is de kans groot dat je het uitgesteld loon van alle cabineleden (geld dat komt uit premievrijval en het niet bijstorten) kwijt bent. Vooral de generatie die nog jong is of net in dienst (eenbanders en KLC collega’s) zal daarvan de dupe worden, want zij bouwen dan steeds minder pensioen op. We zijn pas bereid tot constructief cao overleg als KLM het pensioenconflict beslecht en de -1 maatregel terugtrekt.

Pennywise pound foolish
De tientallen miljoenen euro’s (op jaarbasis!) aan pensioengeld van het cabinekorps staat verder in schril contrast met de 4,5 miljoen euro die het verlengen van de seizoenscontracten zou kosten. Op die manier zou het door KLM bewust gecreëerde probleem van een tekort aan 250 FTE en het daarmee niet rond kunnen breien van de winterproductie door KLM zelf opgelost kunnen worden. Een uitvraag voor meerwerk kan ook nog bijdragen om de situatie op te lossen. De boel wordt door KLM liever verklutst in de hoop dat men zich kan verschuilen achter de vakbonden. Om het maar even in Jip en Janneke taal toe te lichten: iemand rooft jouw huis leeg (lees pensioengeld) en wil dan jouw eigen tv aan je verkopen (geld inleveren voor iets dat je al hebt, lees je huidige arbeidsvoorwaarden). De VNC wil geen arbeidsvoorwaarde kopen die al van jou en mij zijn. Een sigaar uit eigen doos noemen we dat! In feite verkoop je dan je eigen toekomst (pensioen) om in de huidige tijd te houden wat je hebt (arbeidsvoorwaarden). KLM probeert ons nu aan tafel te dwingen zonder het pensioen fatsoenlijk te regelen. Als we over cao zaken gaan praten dan moet dat gebeuren in fatsoenlijke cao-onderhandelingen en niet middels chantage.

Heeft de VNC dit alles niet zien aankomen?
We zijn dol op transparantie maar we kunnen het ons niet veroorloven om volledig doorzichtig te zijn. Als we al onze vermoedens delen, brengen we anderen wellicht op een slecht  idee en kan je onbedoeld je onderhandelingspositie weggeven.

En nu?
Voorlopig de druk bij KLM blijven opvoeren tot ze de maatregel terugtrekken, daarbij kunnen jullie helpen door vooral jouw bezwaren bij de beslissers neer te leggen (pieter.elbers@klm.com en/of miriam.kartman@klm.com). Het maakt indruk als jullie vanuit jullie eigen ervaring en emotie ook schrijven. Bekijk vooral ook het filmpje van topman Janaillac dat we zojuist online hebben gezet.
De VNC is intussen de zaak juridisch aan het laten toetsen op eventueel gewoonterecht bij de cao afspraak inzake CBS. Er zijn in de rechtspraak wel voorbeelden te vinden dat als een arbeidsvoorwaarde of cao artikel jarenlang op een bepaalde manier wordt toegepast dit als een (gewoonte)recht kan worden gezien. De variabele cabinebemanningsamenstelling (CBS) is louter bedoeld om te kunnen mee ademen met inzet van crew als de productie vanwege het achterblijven van passagiersaantallen dit toelaat.

We houden jullie op de hoogte,

KLM sectiebestuurLees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA