• home
  • Actueel
  • Veel gebeurd maar oorverdovend stil aan KLM zijde

Veel gebeurd maar oorverdovend stil aan KLM zijde

9 nov. 2016

Met ruim 50 % deelname aan de werkonderbrekingen van 40 minuten vandaag (woensdag  9 november) zet het verzet tegen de -1 CA maatregel zich voort. Weliswaar gaat dit gepaard met de nodige emoties bij de deelnemers maar allen met hetzelfde doel : dat KLM de door hun zelf tot beroerd bestempelde -1 CA maatregel stopzet. We weten immers allemaal dat zowel de klant als de cabine crew hierdoor kind van de rekening zijn.

Het signaal is luid en duidelijk maar formeel hebben we nog altijd geen reactie van KLM gehad. Dat terwijl er ondertussen veel is gebeurd!

KLM eisen afgewezen
Zo heeft de rechter dinsdag alle eisen van KLM in hun kort geding tegen de VNC en FNV cabine afgewezen. Dat houdt onder meer in dat de continue beweringen van KLM dat de cabinebonden niet willen praten onjuist zijn want volgens het vonnis hebben we ruimschoots voldaan aan onze overlegverplichting. Daarna zijn we volgens de rechter bovendien zorgvuldig geweest in het opbouwen en het voeren van acties. Ook de door KLM gevraagde beperkingen op het actierecht zijn afgewezen door de rechter. In het vonnis is gesteld dat - in lijn met de argumenten van de cabinebonden - dit een te grote beperking zou zijn van het actierecht en nadelige invloed zou hebben op de actiebereidheid.

Brief met onjuiste info van de directie
Zaterdag viel de brief van COO De Groot thuis op de deurmat. Afgezien van de onnodig hoge kosten in tijden van bezuinigingen en het huidige email tijdperk vond KLM dit nodig omdat een brief meer impact heeft. Dat hebben ze geweten: de impact bij het korps was enorm maar niet zoals KLM dat had bedoeld. Niet alleen het intimiderende toontje viel verkeerd: het dreigen met een gesprekje waardoor de indeling (in de aanloop naar de feestdagen) kon vervallen en het willen verplichten om je 24 uur van tevoren te melden als werkonderbreker, zijn slechts twee zaken die overigens door de rechter niet zijn toegestaan. 

Cabinepersoneel weggezet als 'De Grootverdieners'
Maar vooral ook de onjuiste inhoud van de benchmark heeft veel kwaad bloed gezet. Je kunt je afvragen wat erger is: dat de directie niet op de hoogte is van de juiste gegevens gebaseerd op de twee bezuinigingsrondes die al geweest zijn bij cabinepersoneel of dat er moedwillig is gekozen voor onjuiste info. Om maar wat voorbeelden te noemen: de gemaakte vlieguren zijn in werkelijkheid veel hoger door het snijden in onze WRR en bij de salarissen is de vermindering door het naar beneden bijgestelde loongebouw niet meegenomen en werden bovendien alleen de hoogste schalen vermeld. 

Verder kun je je afvragen waarom er een vertekend beeld wordt geschetst:

Waar zijn bijvoorbeeld de gegevens van moedermaatschappij Air France? Waarom wel vergelijken met zwaar gesubsidieerde en daardoor oneerlijke concurrenten Emirates en Qatar waar collega's na een paar jaar zijn opgebrand en weggaan met een bonus. Waar in het verhaal is de cabinebemanningssamenstelling (CBS) en de configuratie (dus aantal stoelen en waar ze staan) want bij LH, BA en AF werkt men met meer crew en minder passagiers. Waarom is het pakket dat je vliegt (bv met Airbus, 737) niet meegenomen? Om nog maar te zwijgen van verschillen in fiscale- en sociale lasten die bij ons veel hoger zijn dan bijvoorbeeld in Spanje (Iberia werd wel genoemd).

Met een dergelijk 'gebaar': ons neerzetten als 'De Grootverdieners' bij KLM, werd onze goodwill om afgelopen maandag geen actie te houden ondanks toestemming van de rechter beantwoord... 

Zevende werkonderbreking met hoge deelname
En vanavond sloten we de zevende dag van werkonderbreking af. Dit alles heeft bij KLM niet geleid tot een beweging richting de cabinebonden. We kunnen alleen maar hopen dat de KLM directie deze oorverdovende stilte gebruikt om tot inzicht te komen... Onze boodschap is al die tijd consistent en helder geweest:

de eenzijdige -1 CA maatregel stoppen; 

de onzuivere pensioenkwestie eerlijk oplossen;

en dan aan tafel met ieders wensen (KLM met die van haar en wij met die van onze leden).

Beraden
De VNC en FNV Cabine beraden zich ondertussen op nieuwe werkonderbrekingen als er geen reactie vanuit KLM komt. Niet omdat het kan maar omdat het moet: het is noodzakelijk om loud and clear het signaal te blijven afgeven bij KLM tot zij de -1 CA maatregel stopt die niet alleen onze klant maar ook het cabinepersoneel raakt.

Bedankt zover voor jullie enorme steun, de lieve en bemoedigende reacties naar aanleiding van de uitspraak van de rechter en het meedenken!

KLM sectiebestuur

 Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA