Vaststellingsovereenkomst (VSO) KLM VVR

17 jul. 2020
Sinds de sluiting van de inschrijving voor de Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) is KLM de aanvragen in kaart aan het brengen om te beoordelen of deze kunnen worden toegekend. KLM verwacht nog deze maand de uitslag (toekenning of afwijzing) bij de betrokkenen bekend te kunnen maken.

Tussen 20 en 31 juli worden de collega’s die de VVR hebben aangevraagd per mail door de werkgever op de hoogte gesteld van het persoonlijke resultaat.

Juridische check VSO
Bij toekenning van de VVR ontvangt men van KLM een mail met onder andere de zogeheten vaststellingsovereenkomst (VSO) en een begeleidende brief. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap raadt KLM aan deze vaststellingsovereenkomst met een juridisch adviseur te bespreken. Wij hebben de VSO proactief juridisch laten checken door onze advocaat en deze is akkoord bevonden. Omdat de globale tekst een standaard tekst betreft, is het vooral van belang om jouw persoonlijke details te checken. Denk aan de gegevens omtrent je indiensttreding, je contractpercentrage in januari 2020 (zie loonstrook januari 2020), de datum beëindiging dienstverband en de beëindigingsvergoeding.

In de begeleidende brief worden - indien van toepassing - onder meer pensioenzaken, verzekeringen en IPB-reisfaciliteiten benoemd. KLM heeft aan ons bevestigd dat alle in de begeleidende brief vermelde aanvullende afspraken onlosmakelijk verbonden zijn aan de vaststellingsovereenkomst en dus rechtsgeldig zijn.

Ondertekenen en retourneren
Na ontvangst van de documenten heb je 14 dagen de tijd om de VSO te ondertekenen en te retourneren. Vanaf de datum dat je ondertekent, start vervolgens de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen je zonder opgaaf van redenen de overeenkomst nog kan ontbinden middels het sturen van een schriftelijke verklaring aan KLM.

Persoonlijke impact
In een eerder bericht (klik hier) hebben we aandacht besteed aan de persoonlijk impact van het instappen op de VVR en bieden we podium voor leden die vrijwillig vertrekken om met een persoonlijke boodschap en/of foto in de VVR special van het VNC Magazine te komen. Wil je van deze gelegenheid gebruik maken? Mail je tekst (maximaal rond de 100 woorden) en/of een foto naar redactie@vnconline.nl dan kunnen zij ermee aan de slag om er een dierbare herinnering van te maken.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA