• home
  • Actueel
  • Vakbonden sturen gezamenlijke brief aan de Nederlandse Staat inzake uitspraak ILO

Vakbonden sturen gezamenlijke brief aan de Nederlandse Staat inzake uitspraak ILO

22 apr. 2022
Vandaag is er namens alle KLM vakbonden - waaronder de VNC - een brief verstuurd naar minister-president Rutte als hoogste vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden. De brief is een vervolgstap op de uitspraak van de International Labour Organization (ILO), een organisatie binnen de Verenigde Naties die gespecialiseerd is in arbeidsvraagstukken en collectieve onderhandelingsvrijheid. In de brief benadrukken de bonden nogmaals de ILO-uitspraak en het fundamentele recht op collectief onderhandelen en roepen de Staat op om deze rechten voortaan te respecteren.

De ILO oordeelde onlangs dat de Nederlandse Staat de vrijheid van onderhandelen van de vakbonden heeft geschonden door hen op geen enkele manier bij de onderhandelingen over staatssteun te betrekken.
De Staat had de vakbonden moeten raadplegen over de voorwaarden die zij heeft gesteld aan staatssteun – lees: de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM personeel. Dat dat niet gebeurd is, is in strijd is met de internationale verdragen. De Staat heeft alleen overleg gevoerd met KLM en heeft de vakbonden consequent buiten het overleg gehouden.
In deze brief stellen de bonden hun fundamentele recht op collectief onderhandelen nogmaals vast en benadrukken dat schending daarvan niet meer voor mag komen.
 
Commitment clausule
De VNC voelt zich mede op basis van de ILO-uitspraak niet langer gehouden aan de zogenaamde commitment clausule die de bonden onder zware druk hebben moeten tekenen en heeft dit gister middels een brief formeel aan KLM kenbaar gemaakt. Voor meer informatie over deze brief en de achtergrond daarvan verwijzen we graag naar ons bericht van gister.
 
Roberto Tunzi, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster,
Chris van Elswijk & Marije Kroese
KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA