Vacatures sectiebestuurders KLC

22 dec. 2017
Per april 2018 verloopt zowel de statutaire zittingstermijn van Ilona Lafertin als die van Andrea de Vries, beiden KLC sectiebestuursleden.

Ilona zal zich niet verkiesbaar stellen waardoor deze plek door een nieuwe collega ingevuld dient te worden. Andrea stelt zich wél verkiesbaar maar de vacature van sectiebestuurslid staat uiteraard ook open voor eventuele andere kandidaten.

Tijdens de ledenvergadering (uitnodiging volgt nog) op 13 februari as kan er gestemd worden over de invulling van deze vacatures.

Teamwerk vliegende collega’s
Onze statuten schrijven voor dat een bestuurslid voor een periode van vier jaar wordt gekozen. De tweede termijn duurt (eenmalig) drie jaar. Je werkt in een team van vliegende collega's dat wordt ondersteund door een professioneel onderhandelaar. Naast het afsluiten van een cao voor cabinepersoneel, ben je nauw betrokken bij zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, vliegveiligheid en de vertegenwoordiging van VNC-leden op zowel nationaal als Europees niveau.

Heb je interesse in deze functie, dan kun je meer informatie opvragen bij ons via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Kandidaat stellen
Volgens de statuten moet je je schriftelijk bij ons kandidaat stellen en verklaren dat je bij benoeming bereid bent een bestuursfunctie te aanvaarden. Dat doe je door de bereidverklaring (volledig ingevuld!) samen met een CV, een brief met je motivatie en een (digitale) pasfoto bij de VNC te bezorgen. Daarnaast dienen twaalf VNC leden van de KLC-sectie jouw kandidatuur middels hun handtekening te ondersteunen.
Je kunt de bijgevoegde digitale bereidverklaring samen met de andere benodigde documenten mailen naar secretariaat@vnconline.nl.

Je kunt het ook via de post verzenden of afgeven: VNC, Stationsplein 406, 1117 CL te Schiphol-Oost. Het totaalpakket voor een geldige kandidaatstelling (de bereidverklaring, CV, motivatiebrief (digitale) pasfoto en 12 handtekeningen van KLC VNC leden ter ondersteuning) dienen voor 23 januari 2018 bij de VNC binnen zijn.

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA