Update zomerverlof 2016

10 feb. 2016

Tijdens het cabine overleg van 1 februari jongstleden gaf KLC aan dat zij de derde week zomerverlof nog niet inzichtelijk kunnen maken en alleen de meest seniore CA’s het verzoek eventueel toewijzen. De VNC heeft ten tijde van de vakantieaanvraag KLC meerdere malen erop gewezen dat hoe zij handelde onjuist was. KLC heeft hier echter niet op gereageerd. KLC geeft nu aan dat zij zich aan de wet houden daar zij verplicht zijn tot het uitdelen van twee weken vakantie.
Deze bewering geeft echter maar een deel van de wet weer en bovendien houdt KLC geen rekening met de in de cao opgenomen vakantieregeling. In de wet staat geschreven dat de werkgever van de bovenwettelijke vakantiedagen mag afwijken bij een schriftelijke overeenkomst, maar deze situatie is hier niet aan de orde. Er ontbreekt namelijk een schriftelijke overeenkomst en in de cao is afgesproken dat de werknemer verplicht is om in een van de twee perioden drie weken aaneengesloten vakantie op te nemen en zijn/haar keuze hiervoor kenbaar mag maken.

Wij hebben KLC vriendelijk doch dringend verzocht om uiterlijk vrijdag 12 februari met een reactie te komen en de vakanties zover mogelijk toe te kennen. Daarnaast hebben wij KLC herinnerd aan de feitelijke wettelijke argumenten en dat het haar taak als goed werkgever is om zich aan de cao te houden en deze niet eenzijdig te veranderen.

Zodra wij een reactie van KLC hebben ontvangen zullen wij jullie uiteraard op de hoogte stellen.

Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA