Update van het KLC Cabineoverleg

22 mei 2014

Vanochtend heeft de VNC cabineoverleg gehad met KLC en de andere cabinebonden. Aan bod kwamen onder andere: het Werknemerstevredenheidsonderzoek; E-mail adres behouden bij doorstroom; I like crew-app en CAO aanpassingen portal/superjokers.
Vanochtend heeft de VNC cabineoverleg gehad met KLC en de andere cabinebonden. Aan bod kwamen onder andere: het Werknemerstevredenheidsonderzoek; E-mail adres behouden bij doorstroom; I like crew-app en CAO aanpassingen portal/superjokers.

Zoals je wellicht hebt gemerkt, hoef je sinds een aantal weken niet meer de headrestcovers te vervangen. Oorzaak is de wederom opgetreden vertraging in het proces van nieuwe headrestcovers. Om  ons niet met dit probleem te blijven opzadelen, heeft KLC voor deze tijdelijke oplossing gekozen.  Ondertussen zijn ze druk bezig met het uitzoeken van nieuwe samples. 

Livery vliegtuigen
Velen hebben 'Dolfi' al gespot op het platform en er misschien al in gevlogen! Vandaag kregen wij te horen dat deze livery ook op de Fokker70 en op de Boeing 787 komt.

Werknemerstevredenheidsonderzoek
Al een tijd zijn wij met het bedrijf in discussie over het al dan niet publiceren van de resultaten van het Werknemerstevredenheidsonderzoek. DeVNC vindt het belangrijk dat we inzage hebben in de uitkomsten maar KLC heeft vandaag definitief besloten niet te publiceren. Hun reden is dat de resultaten niet geschikt zijn om te interpreteren zonder uitleg hierbij. Wil je toch inzage hebben, dan kun je een afspraak maken met je CCM om samen de resultaten in te zien. De VNC heeft erop aangedrongen dat de schriftelijke resultaten wel aan de VNC en de UNC worden gegeven. We  kunnen dat meenemen in CAO voorstellen om jullie werkplezier te behouden/te vergroten. Inmiddels hebben we van KLC de bevestiging dat het geregeld wordt.

Behoud e-mail adres bij doorstroom
Bij doorstroom naar KLM krijg je een nieuw klm4u-account. De VNC heeft eerder al gevraagd of het mogelijk is om je account te behouden. KLC gaat er aan werken dat iedereen zijn e-mailaccount kan behouden.

Taalcursus
In de CAO staat dat een taalinstituut een bepaald keurmerk moet hebben, wil je de kosten vergoed krijgen door KLC. Echter, dit keurmerk is verouderd en wij hebben KLC gevraagd om met een nieuwe tekstvoorstel te komen, daaraan wordt gewerkt. Ondertussen worden alle taalcursussen vergoed (mits het bij een taalinstituut is en niet bij de buurman).

Instroom/Doorstroom KLC
Er komt voorlopig geen nieuwe initial. Er zijn voldoende mensen aangenomen waardoor dit niet nodig is.

Deeltijdpercentages
Van leden horen we dat CCM's op verschillende wijze op de aanvraag van deeltijdpercentage reageren. De VNC heeft met KLC duidelijke afspraken hierover gemaakt: of je nu 80% of 90% aanvraagt, je wordt op een wachtlijst gezet totdat het systeem in werking treedt.

De VNC wil natuurlijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt en eventueel eerst 80% (aangezien deze al klaar is) en daarna pas 90%. KLC heeft aangegeven dat 90% in juli meegaat voor de update en release  en dat deze dan in september op zijn vroegst actief is. Waarschijnlijk wordt dit dan in november erin gezet. Mocht dit vertraging oplopen dan wil KLC 80% eerder van start laten gaan.

Heb je nog vragen over wat 80/90% nu daadwerkelijk betekent op je salarisstrookje/vrije dagen, dan kun je hiervoor naar HR support office bellen.

CAO aanpassingen portal/superjokers
Een aantal CAO zaken die al wel gelden, zijn nog niet op de portal doorgevoerd. Een voorbeeld is het aantal superjokers. KLC gaat zorgen dat alles weer up to date is. Aangezien de superjokers wel verdubbeld zijn maar het aantal wat je op een dag kan invoeren niet, hebben wij gevraagd of dit kan veranderen. KLC geeft hierop aan dat dit niet de bedoeling is. Per kalenderjaar is er ruimte genoeg om je superjokers in te zetten. Daarop vroegen wij om inzage in het aantal afwijzingen zodat wij hier een beter beeld bij krijgen. Wordt vervolgd!

Eenmalige uitkering

In de CAO is afgesproken dat we een eenmalige uitkering krijgen, deze wordt in mei uitbetaald, naast je vakantiegeld.

RESH blok aanvragen
KLC reageert positief op de mogelijkheid om zelf een RESH blok aan te vragen om zodoende vrij te krijgen op een bepaalde datum, bijvoorbeeld voor een bruiloft. De betreffende afdeling en IT worden aangehaakt. Wordt vervolgd!

Promotie IFS/schalen
Onlangs is er een aantal groepen CA1's IFS geworden. Een aantal van hen was al langer in dienst dan 5 jaar en zat nog steeds in schaal 5. Ook met hun nieuwe functie als IFS stromen ze horizontaal door naar schaal 5 van IFS. Onze vraag is: kan dit anders? KLC geeft aan dat het 2 verschillende zaken zijn. De IFS schaal is op basis van de functie en niet op basis van de dienstjaren. Om problemen in de toekomst te voorkomen is in de nieuwe CAO meegenomen dat er onderzoek wordt gedaan naar extra schalen voor de CA1 en CA2.

I like crew-app
Velen zullen in de media al over de I like crew-app hebben gehoord. KLC vindt het laagdrempelig voor passagiers en het is niet de bedoeling dat dit iets persoonlijks wordt of dat het in je file wordt opgeslagen. De VNC geeft aan dat hier toch haken en ogen aanzitten en dat de CA wel beschermd moet worden. KLC is het eens met het feit dat de CA beschermd moet worden. Mocht de testfase bij KLM positief uitvallen dan wil KLC met deze app gaan werken.

Tot zover de toelichting op ons overleg. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, mail ons gerust op sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Daarnaast bedanken wij iedereen die de moeite heeft genomen om onze enquête in te vullen. Wij zijn blij met de hoge respons! Momenteel inventariseren we alles zodat we de zwaarwegende en belangrijke punten kunnen meenemen naar het CAO overleg volgende week.

Wij houden jullie op de hoogte.

Sectiebestuur KLC.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA