• home
  • Actueel
  • Update transavia Egypte dossier: juridisch traject

Update transavia Egypte dossier: juridisch traject

20 jun. 2019
Een maand geleden hebben we onze leden op de hoogte gesteld dat wij in gesprek waren met transavia over het Egypte dossier (zie link vorige bericht). De VNC is van mening dat de afspraak die in de cao van 2008-2010 omtrent dit onderwerp is gemaakt, nagekomen moet worden: compensatie voor het niet langer slippen in Egypte. Inmiddels zijn er meerdere gesprekken geweest en heeft het sectiebestuur van transavia een ultieme poging ondernomen om nader tot elkaar te komen over dit onderwerp.
Helaas verschillen VNC en transavia zodanig van mening over deze compensatie dat wij niet tot een compromis kunnen komen over het structureel te vergoeden bedrag aan het cabinepersoneel.

Het sectiebestuur ziet inmiddels geen andere oplossing dan het in gang zetten van een juridisch traject. Dit betekent dat wij de zaak zullen gaan voorleggen aan een arbitrage commissie zoals dit in onze cao is geregeld. (terug te vinden in de cao, hoofdstuk 3, artikel 3.4)
Deze commissie bestaat uit deskundigen aan te wijzen door VNC en transavia en zij zullen een uitspraak doen omtrent dit dossier.

Het sectiebestuur betreurt het dat er voor dit traject gekozen moet worden, maar ziet geen andere oplossing om tot een onafhankelijk oordeel te komen.

Wij zullen dit traject intern gaan voorbereiden en wanneer er meer informatie beschikbaar is, zullen wij dit met jullie delen.

Sectiebestuur transavia

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA