Update transavia cao afspraak 55+ regeling

20 feb. 2020
In de cabine cao 1 januari 2019 t/m 31 maart 2020 heeft de VNC een begin gemaakt met ouderenbeleid. Het was een lang gekoesterde wens om hier concrete beschermafspraken over te maken.

Per 1 januari 2020 is de 18-uurs regel van kracht. De 18-uurs regel is van toepassing in de planning. Waar er in eerste instantie nog een misverstand was tot wanneer die planning liep, is dat nu inmiddels helemaal helder, namelijk tot het moment van aanmelden. Daarna gaat het over van planning in uitvoering.  
Het betreft hier een nieuwe regeling, waar in het begin nog wat kinderziektes in leken te zitten. In een gesprek met het sectiebestuur en transavia hebben wij meerdere zaken verduidelijkt en zitten we nu op het goede spoor.

Wat nog wel een lastige kwestie bleek was het volgende: de standby’s en de oproep daarvan. Inmiddels is daar een aanvullende werkafspraak over gemaakt, die nog officieel zal worden vastgelegd in de nieuwe cao.
* Bij oproep uit standby, tijdens de standby dienst zelf (dus de duty is al ingegaan) kan het voorkomen dat twee duty’s opeenvolgend (2 dagen achter elkaar) de 18 uur overschrijdt.
Dit mag maximaal 1x per 28 dagen. Echter moet transavia de bewuste medewerker dan compenseren met 3 ve’s.

Het sectiebestuur heeft er wel op aangedrongen dit zo veel mogelijk te beperken en gaat er vanuit dat, met de afgesproken compensatie en de penalty, dit tot een minimum beperkt zal worden.

Voor de goede orde, dit is de gemaakte cao afspraak:
Met ingang van 1 januari 2020 gelden (in de planningsfase) de volgende afspraken voor de medewerker die 55 jaar en ouder is:
  • medewerker heeft recht op minimaal één lokale nacht (rust van minimaal 8 uur tussen 22.00-8.00 uur lt) per drie opeenvolgende nachten.
  • Indien de medewerker twee opeenvolgende duties heeft die beide de lokale nacht raken (maw geen rust van minimaal 8 uur tussen 22.00-8.00 uur lt) heeft de medewerker die 55 jaar en ouder is geen duty tot en met de eerstvolgende lokale nacht en zal na de lokale nacht de aanmeldtijd niet eerder dan 7.00 uur lt zijn.
  • de maximale duty over 2 dagen zal niet de 18 uur overschrijden

Uitzondering:
Een grondopdracht, zoals bijvoorbeeld een nevenfunctie of een Flight Safety Recurrent is uitgesloten van deze 18 uurs regel. Daar zegt de cao het volgende over:
1.11 Grondopdracht
Een opdracht verband houdend met de functie niet zijnde een vluchtopdracht, een positioning, een standby Schiphol of een standby thuis.
Nevenfunctionarissen die als zodanig een grondopdracht uitvoeren vallen niet onder deze bijlage, tenzij nadrukkelijk anders vermeld wordt.
Het sectiebestuur zal zich intern beraden hoe hier mee om te gaan tijdens de komende cao onderhandelingen.

Mocht je aanvullende vragen hebben over dit of een eventueel ander onderwerp, dan kun je deze stellen via: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia
Angela Visser en Antonie Kloots


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA