Update toekenning KLC zomerverlof 2016

2 mrt. 2016

Op 10 februari hebben wij jullie medegedeeld dat wij KLC vriendelijk doch dringend hebben verzocht om uiterlijk vrijdag 12 februari met een reactie te komen omtrent de toekenning van de vakanties. En daarbij de vakanties zover mogelijk toe te kennen.
Wij hebben KLC toen ook herinnerd aan de feitelijke, wettelijke argumenten en dat het haar taak als goed werkgever is om zich aan de cao te houden en deze dus niet eenzijdig te veranderen.

Herinneringsbericht
Tot op heden hebben wij echter nog geen reactie mogen ontvangen. Daarom is er een herinneringsbericht richting KLC verzonden en we hopen via deze weg alsnog spoedig een reactie te mogen ontvangen om jullie zo snel mogelijk van meer informatie te voorzien. Wij begrijpen dat er onrust over dit onderwerp is en willen jullie vragen deze vooral uit te spreken richting KLC. Zij zijn namelijk aan zet! Zodra wij nieuws van KLC vernemen, laten wij dit jullie uiteraard ook weten.

KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA