• home
  • Actueel
  • Update sluiting luchtruim Pakistan en deels India

Update sluiting luchtruim Pakistan en deels India

28 feb. 2019
Zoals jullie uit de media kunnen vernemen, is er een conflict tussen India en Pakistan.
Daarbij zij er over en weer oorlogshandelingen geweest wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Pakistan haar gehele luchtruim heeft gesloten en India dat gedeeltelijk heeft gedaan.

Dit heeft grote gevolgen voor het internationale vliegverkeer omdat men af moet wijken van de origineel geplande route waarvoor vergunningen waren afgegeven.

Enorme belasting luchtverkeersleiding
Door een alternatieve route aan te vragen, ontstaat er een enorme belasting van het luchtverkeersleiding systeem. Met name geldt dit voor Dubai, wat sowieso al aan haar maximale capaciteit zit en dat van Oman. Omdat daar al reguliere vergunningen voor waren afgegeven, komen de nieuwe aanvragen onder op de stapel te liggen. Gevolg is dat er veel vluchten vertraagd of zelfs geannuleerd worden.

Annuleringen en vertragingen
Ook voor KLM heeft dit grote gevolgen. Zo hebben gisteren vluchten naar Bangkok, Kuala Lumpur en Singapore last gehad van vertragingen en annuleringen en het is maar de vraag of dat vandaag veel beter gaat.
Het WRR team van KLM is in samenwerking met de WRR specialisten van de VNC continue bezig om oplossingen te zoeken om de impact voor alle collega’s maar ook voor de passagiers tot een minimum te beperkende en de operatie zolang het veilig kan overeind te houden.

Compensatiedagen op je CS teller
Voor de collega’s die langer op de route dienen te verblijven, wordt zoveel als mogelijk de vervolg-indeling in stand gehouden door het toepassen van de zogenoemde verstoringsmatrix.
Gelukkig word je door de nieuwe cao afspraak van VNC met KLM - waarbij de extra dagen op de route werden verrekend met je verlof en je die dus feitelijk kwijt was - nu beschermd en krijg je daarvoor Compensatiedagen op je CS teller bijgeschreven.

We hopen dat jullie zoveel als mogelijk op schema kunnen blijven en voor die collega’s waarbij dat niet lukt wensen we jullie sterkte en een veilige en goede reis toe.

KLM Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA