• home
  • Actueel
  • Update naar aanleiding van de crewtest transavia

Update naar aanleiding van de crewtest transavia

21 feb. 2019
Afgelopen periode heeft de crewtest plaatsgevonden waaraan zo’n 100 collega’s hebben deelgenomen.
Inmiddels is de testperiode afgesloten en is er behoorlijk wat feedback gekomen van de collega’s waar zowel het bedrijf als de VNC veel waarde aan hecht.

De testperiode
Tijdens de testperiode is er getest door te vliegen onder een andere werk- en rusttijdenregeling. Tijdens deze 28 dagen (14 januari – 10 februari) is een aantal zaken naar voren gekomen. Wat als positief werd ervaren is het in stand houden van een ritme. Er is nu getest met een basis-set waar de rust tussen vluchten op minimaal 14 uur in de planning stond, ongeacht de lengte van de vlucht.
In de huidige WRR zijn er andersoortige afspraken gemaakt over rust na een lange opdracht, waardoor dit een flinke aanpassing was voor de deelnemende collega’s. De VNC is van mening dat minimaal 14 uur (in de planning) na een lange opdracht, ongeacht het tijdstip, veel te kort is om te kunnen herstellen en weer fit te zijn voor de volgende vlucht.
Uit de enquêtes bleek dit ook een onderwerp dat duidelijk naar voren kwam en daar is transavia mee aan de slag gegaan.

Andere punten die naar aanleiding van de crewtestresultaten verder onder de loep worden genomen door het bedrijf zijn:
* verdeling van dubbele vluchten
* maximalisering van duty uren per 4 dagen
* bescherming parttime in blokken
* weekend bescherming

Wat voor de VNC uiterst belangrijke onderwerpen zijn waar wij een dieper inzicht in willen hebben zijn de uitvoeringsregels en de kwaliteit van het weekend.

Het VNC sectiebestuur is zich bewust dat het een hele verandering kan zijn wanneer er een nieuwe werk- en rusttijdenregeling komt en is daarom van mening dat dit wel een goed en verdedigbaar product moet zijn.
Het sectiebestuur is benieuwd naar de nieuwe inzichten over bovenstaande punten. Transavia verwacht deze half maart paraat te hebben.
Van een eventuele stemming op zeer korte termijn is nog geen sprake. Eerst wil VNC de enquêteresultaten en de aanvullende onderwerpen die nader onderzocht zijn tot zich nemen, daarna zal er een mening gevormd worden of dit voldoende is.

Het sectiebestuur heeft van een flink aantal leden al feedback mogen ontvangen over de ervaringen tijdens de crewtest, maar we willen ook graag jouw ervaring weten. Deze kun je met ons delen via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl. Dit mailadres kun je uiteraard ook gebruiken voor het stellen van overige vragen.

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA