Update KLM/KLC en meest gestelde vragen

10 dec. 2013

Nu KLM de deur weer heeft opengezet voor hervatting van de onderhandelen met de VNC en twee andere cabinebonden is de overheveling van de KLM Europaproductie naar KLC voorlopig van tafel. Niettemin hebben we onze infosessie gisteren door laten gaan om de leden bij te praten, er zijn nog
Nu KLM de deur weer heeft opengezet voor hervatting van de onderhandelen met de VNC en twee andere cabinebonden is de overheveling van de KLM Europaproductie naar KLC voorlopig van tafel. Niettemin hebben we onze infosessie gisteren door laten gaan om de leden bij te praten, er zijn nog veel vragen.


Om die reden een toevoeging op de eerder gepubliceerde Questions & Answers.

Wat zijn de cao afspraken en wie hebben die ondertekend?
In het cao protocol zijn afspraken gemaakt tussen KLM en de domeinen cabine, cockpit en grond. Alle partijen hebben dit in maart dit jaar ondertekend. Het gaat naast arbeidsvoorwaarden ook om bezuinigingen.

Wat houdt dat in voor huidig cabinepersoneel?
Voor cabinepersoneel geldt dat de belangrijkste bijdragen komen uit het drie jaar bevriezen van salaris, het inleveren van vakantiedagen en productiviteitsverhoging door het uitbreiden van het aantal stoelen zonder er meer personeel voor in te zetten. Dit levert een bezuiniging op van tientallen miljoenen euro's op jaarbasis. Voor het huidige korps betekent dat kortweg: inleveren aan koopkracht maar harder werken en minder vakantie. Dat is dus al heel veel!

Wat houdt dat in voor nieuw aan te nemen cabinepersoneel?
In het protocol staat dat er in het loongebouw voor nieuw aan te nemen cabinepersoneel wordt gezocht naar verdere bezuinigingen op langere termijn. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: hieraan is geen bedrag noch een termijn geplakt. Wel was er een stok achter de deur: als we niet uit de loongebouwdiscussie zouden komen voor eind 2013 zou de overheveling van de KLM Europaproductie naar KLC kunnen worden ingevoerd.

Waarom is de KLC variant als 'stok achter de deur' afgesproken?       
Voor alle duidelijkheid: de overheveling van de KLM Europaproductie naar KLC kan sowieso ingevoerd worden door de werkgever zonder instemming van de bonden. Het is een zaak die via de Ondernemingsraad (OR) zou lopen.

Overheveling van de KLM Europaproductie naar KLC kan dus alsnog ten alle tijden?
Nee!In het protocol staat dat als er een akkoord op loongebouw wordt bereikt, KLM instemming van de VNC en overige cabinebonden nodig heeft als zij de KLC variant alsnog zouden willen invoeren. Hiermee zou deze mogelijkheid in de toekomst dus bescherming binnen de cao genieten. 

Wat is het VNC voorstel op loongebouw?
Het voorstel dat door de VNC en andere cabinebonden gezamenlijk is neergelegd houdt in dat de al tijdelijk gewijzigde salarisopbouw voor nieuwe KLM'ers (de zogenaamde KLC-schalen) structureel wordt gemaakt. Dat levert KLM een jaarlijkse besparing op van 20 miljoen euro. Weliswaar op langere termijn, maar KLM wist ook toen ze akkoord gingen op een aanpassing van het loongebouw voor nieuw personeel dat dit pas in de toekomst gaat opbrengen en niet één, twee, drie. Overigens is een verdere verlaging van de salarissen voor nieuwe collega's niet wenselijk; de verschillen met het huidige cabinekorps worden te groot en je trekt de arbeidsvoorwaarden van cabinepersoneel in heel Nederland naar beneden.

Wat zijn de nadelen van overheveling van de Europaproductie naar KLC?
De belangrijkste nadelen zijn: rigoureuze uitkleding van de purserfunctie, stoppen van doorstroming van eenbanders; stoppen van promoties voor een- en tweebanders naar purser; veelvuldig onder de rang vliegen van iedereen (door boventalligheid op ICA) dat leidt weer tot het klappen van het Verzoekensysteem. Wat voor gevolgen dit heeft voor het privéleven kunnen jullie zelf invullen. En wat gebeurt er met de collega's die vast Europa vliegen? Kortweg: voor iedereen in het korps zitten er nadelen aan die niet opwegen tegen dat wat je mogelijk als voordeel kan zien: het alleen intercontinentaal vliegen.

Ook voor KLC cabinepersoneel zijn de nadelen buitensporig: de doorstroom van KLC collega's naar KLM stopt volledig. De KLC cao en de daarin afgesproken WRR is gebaseerd op een dienstverband van zo'n 5 jaar. Het hoofd cabinepersoneel KLC heeft daarover onlangs zelf nog gezegd dat langer dan 5 jaar vliegen bij KLC niet vol te houden is. 

Waarom niet alsnog tornen aan de WRR?
Tornen aan de WRR is geen optie voor de overgrote meerderheid en dus ook niet voor de VNC. Waarom niet? In het verleden hebben we al met klinkende munt betaald voor de WRR: we stonden toen voor de keuze meer vrije tijd of meer geld. Cabinepersoneel heeft toen voor vrije tijd gekozen. De WRR zou volgens sommigen verouderd zijn, maar vergeet vooral niet dat het cabinewerk door de jaren zwaarder is geworden. Denk aan toenemende taken en service aan boord en  daar zijn nooit 'extra handjes' voor bijgekomen.

In de aanloop naar de Cao onderhandelingen heeft KLM diverse 'snijden in de WRR scenario's' voorgeschoteld die besparingen tussen de 12 en 42 miljoen euro laten zien. Het enige scenario wat volgens KLM voldoende zou besparen hield in dat alle ICA vluchten niet meer dan 6 dagen verlof zouden krijgen! Reisverlof maximeren op 6 dagen voor de langste vlucht, progressief terugrekenend naar de kortste reizen waarbij de minimum drie dagen RV op NAD ook niet meer gegarandeerd waren. Bij elkaar opgeteld ongeveer een maand extra vliegen per jaar...

Wat nu?
Na het door KLM keihard dichtgooien en nu weer openzetten van de deur zal de VNC bereid zijn om te praten maar zoals we altijd helder hebben gecommuniceerd: binnen de lijnen van het protocol!  

Tot slot bedanken wij jullie voor de massale steun! De VNC dat ben jij en samen staan we sterk!

KLM en KLC bestuur


 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA