Update KLM CAO-zaken

25 okt. 2018
Maandelijks doen we verslag van cabine CAO-afspraken. In oktober/november gaan er belangrijke zaken van start zoals de nieuwe CBS met bijbehorende service & product in de ICA M-class; de + 1 CA op de 737-700 op EUR; de 1,5% salarisverhoging komt erbij en de verdere uitbreiding van de rust aan boord.

Hieronder een overzicht, aangevuld met de al gerealiseerde en komende aangelegenheden.

Nieuwe CBS en service/werkmethodiek ICA
Per 28 oktober start de winterdienst en daarmee op ICA de aangepaste samenstelling van de bemanning in combinatie met de vernieuwde service en werkmethodiek. Laatstgenoemde heeft KLM in samenwerking gedaan met de collega’s van de Groepscommissie die een korps brede vertegenwoordiging kent, bestaande uit VNC als FNV leden.

Aanloopproblemen en oplossingen
Op een aantal bestemmingen (BON-EBB-FOR-IAH-HKG-ICN-KIX-YVR-GIG) heb je al kennis kunnen maken met deze aanpassingen. Grote product- en servicewijzigingen brengen meestal aanloopproblemen met zich mee en dat is ook nu het geval. Dankzij vele tripreports zijn de nodige issues boven water gekomen, voornamelijk omtrent de opdek en het ophalen van de plateaus en het afval. Hierop zijn inmiddels (voorgenomen) verbeteringen getroffen. Voor het vereenvoudigen van het ophalen is er bijvoorbeeld gekozen voor een  vuilniszak in de maaltijdtrolley en een aparte koffie-, thee- en likeur servering. Bovendien is het gladde tray design en de opdek aangepast. De chocolademousse is vervangen door een muffin, zodat je niet langer met je handen vol in de mousse grijpt. Verder is er voor de berekening van de werkgebieden een work-area app ontwikkeld die de werkgebieden opnieuw berekent - rekening houdend met het aantal SPML’s en lege stoelen. Per winterdienst is deze functioneel voor Pursers op de 777-200 en 747-combi en dit wordt verder uitgerold. Dan nog kort over de ingedeelde werkgebieden: in de praktijk bleken die niet praktisch te zijn omdat er niet altijd naar elkaar toegewerkt werd. Op basis van suggesties over beter op elkaar aansluitende werkgebieden zijn de CAML’s aangepast.

Werkdrukverlichting
Met het nieuwe product is op de 9 al aangepaste bestemmingen een werkdrukverlichting gemeten door zowel het aantal verminderde handelingen alsmede de verkorte doorlooptijd. Zo is bijvoorbeeld het aantal keer per vlucht dat je de cabine in gaat gedaald en is de tijd die aan de eerste service In ICA M-class wordt besteed gemiddeld met zo’n half uur tot drie kwartier verminderd. Dit verschilt per bestemming maar het gaat van 2,5-3 uur naar 2-2,15 uur en dit zou - als gewenning met deze werkmethodiek en service is ingetreden - nog verder kunnen dalen. Het vastleggen van een minimale - verbeterde - rust in de CAO begrenst ook de beschikbaar tijd voor het geven van service. In de gegeven ‘service-tijd’ kan de service echter goed worden gegeven.

Per winterdienst 2018 krijgen de Senior pursers (op de onderste helft van de senioriteitslijst) die onder hun rang kunnen worden ingedeeld in dat geval het werkgebied van de Purser met max 26 stoelen.

Standaard minimaal 4 cabineleden op Europa
Eveneens per winterdienst komt er structureel een CA bij op de achttien 737-700’s en worden alle Boeing 737 vluchten dus standaard met minimaal 4 vier cabineleden (een purser en 3 CA’s) uitgevoerd. Naast werkdrukverlaging geeft dit ook meer gelijkloop in BIPs en vervallen hier de jumperproductie en de aparte FS briefings voor de ‘Remi’. Op alle Europa Bips zijn nu drie CA-posities om aan te vragen.

1,5% loonsverhoging
Per 1 november is - na de eerste 1% eerder dit jaar - de tweede structurele loonsverhoging een feit, je krijgt er dan 1,5% bij.

Uitbreiding rust aan boord
Ook per winterdienst geldt het tweede deel van de uitgebreidere rustafspraken, het eerste deel is in juli reeds van kracht gegaan. Er gaat daarbij een minimale rustduur gelden voor vluchten met een bloktijd vanaf acht uur. De rust wordt uitgebreid om het werken met één cabinelid minder en de aanpassing van de service werkbaar te houden. Er is recht op rust in de tijd die beschikbaar is tussen de twee hoofdverstrekkingen, verdeeld over twee shifts met een  minimum zoals  vermeld in de bijgaande tabel. Bij het bepalen van de rustperiode door de (S)P wordt rekening gehouden met een kwartier tijd tussen de rusten en een kwartier tijd na de laatste rust.

Bloktijd
                                          Minimum rustperiode aan boord
<8 uur
                               geen minimum
8-9 uur
                               0.45 uur
9-10 uur
                              1.00 uur
10-11,5 uur
                              1.30 uur
11,5-12,5 uur
                              2.00 uur
12,5-13,5uur
                                     2.35 uur
>13,5 uur
                              3.00 uur
NB:  Op de huidige Airbus types wordt de cao-rust genoten  op de HCCA¬ stoel.  De HCCA stoel zal niet worden ingezet ten behoeve van wettelijke rust in het schema-ontwerp.
 
Gerealiseerde cao afspraken:
• de eerst stap salarisverhoging van 1% met een bodem van 50,-€;
• de vermeerdering van Superjokerdagen;
• de compensatie bij meer dan 24 uur vertraging op buitenstation, sinds de ingang zijn gemiddeld 48 CS dagen per maand uitgekeerd;
• de compensatie met een halve CS dag bij aanvraag USA visum;
• de uitkering Winstdeelregeling (WDR) restant 2016;
• de volledige WDR 2017; voor de toekomst wordt er voor collega’s met een WIA of andere UWV uitkering gekeken of gespreide betaling mogelijk is zodat zij minder of niet gekort worden op hun aanvullende uitkering.
• (tijdelijke en permanente) deeltijdregelingen voor pensioen;
• het openstellen van de VVR voor 2018: voor 2019 komen er 3 uitstroom momenten waarvan de eerste uitvraag in januari aanstaande plaatsvindt met uitstroom rond mei 2019;
• het nieuwe CBS en aangepast ICA service/product/werkmethodiek op 9 bestemmingen; per winterdienst 2018 op de volledige ICA vloot;
• verruimde nieuwe definitie Oud en Nieuw: de afmeldtijd geldig als gewerkt is verruimd tot 1 januari ‘s avonds (23.59 uur) LT Amsterdam. (In de oude cao was dit 1 januari in de middag (15.00 uur LT);
• verantwoordelijkheid rust aan boord meer expliciet bij kader en per winterdienst recht op rust beschikbaar tussen de hoofdverstrekkingen verdeeld over 2 shifts met een minimale rustduur geldend voor vluchten met een bloktijd vanaf acht uur;
• de aanpassingen van de BIPS/omlopen nav +1 CA op de 737-700 zijn al gepubliceerd voor de winterdienst; per winterdienst 2018 komt deze CA op de 737-700 er bij.

Afgeronde afspraken
We hebben het inzetten van zogeheten EVC mogelijkheden (Erkenning Verworven Competenties) onderzocht. Een EVC is kortweg een ervaringscertificaat dat jouw opgedane werkkennis en kunde als cabinelid aantoont en eventueel een verkorte route naar een diploma kan bieden. De VNC en KLM zien nauwelijks meerwaarde in een EVC traject voor cabinepersoneel, onder andere omdat voor onze aanname functie-eisen minimaal MBO 4 niveau geldt. Hiermee zijn we tot de conclusie gekomen dat we EVC niet gaan inzetten voor cabinepersoneel.

 Lopende zaken
• het onderzoek naar de mogelijkheden of en hoe eenbanders WBC-skills kunnen volgen.

Tot slot is er voor eind van het jaar meer nieuws te verwachten over:
de informatieverstrekking over het investeringsprogramma van KLM;
het onderzoek naar een Loopbaanscan;
het onderzoek naar invoering vrijwillig flexibel reisverlof en de vereenvoudiging van  tellers voor het korps  
        en KLM;
Deeltijdvarianten.  

Op de KLM newsapp vind je met name onder de Cao tegel nog meer uitgebreide info over de invulling van de CAO.

KLM Sectiebestuur


Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA