Update KLM cao proces

24 apr. 2015

De cabinebonden en KLM hebben deze week verder gesproken over het cao-proces. Dit was een zogeheten technische sessie waarbij vooral veel gerekend is inzake WRR varianten. Er staan nog vragen uit bij de diverse partijen die in een vervolgafspraak worden uitgediept. Zodra daar duidelijke
De cabinebonden en KLM hebben deze week verder gesproken over het cao-proces. Dit was een zogeheten technische sessie waarbij vooral veel gerekend is inzake WRR varianten. Er staan nog vragen uit bij de diverse partijen die in een vervolgafspraak worden uitgediept. Zodra daar duidelijke contouren uitkomen, gaan we daarmee onze onderhandelingspositie voor het vervolg bepalen.


Zoals eerder vermeld is er met het redden van de zomerproductie een tijdelijk akkoord maar moet er nog een cao worden afgesproken.

Eerste besparing
Bij het zomerakkoord hebben we voorwaarden gesteld aan de RV dagen die tijdelijk worden ingeleverd door het vliegen op een A-factor van 1,5. Deze dagen dienen na de zomerproductie worden teruggegeven aan het individu, ofwel de collega's die deze dagen hebben ingeleverd. KLM had de intentie om deze RV dagen inzet van de productiviteitsverhoging te maken en meent dat als dit niet gebeurt de bezuinigingen elders in de nieuwe cao moeten worden gecompenseerd. De VNC zal in het cao proces echter wel meenemen dat de zomerproductie wordt waargemaakt waarbij het cabinepersoneel een bijdrage aan de bezuinigingen levert: 250 FTE's die nodig waren voor deze zomer, zijn niet aangenomen. Dit levert een aanzienlijke besparing van miljoenen euro's op in de arbeidskosten van cabinepersoneel.

Korpsbreed doel
De directie heeft als doel gesteld om jaarlijks 4% productiviteitsverhoging en 2% arbeidskostenverlaging te realiseren en dat over een periode van vijf jaar. De cabinebonden hebben aangegeven dat zij bereid zijn om arbeidsvoorwaardelijke concessies te doen, maar belangrijk om te weten is dat de VNC zich niet heeft gecommitteerd aan deze vergaande KLM doelstellingen. Daarnaast moet er in de balans ook voor de werknemer wat te winnen zijn. Daarover zijn we nu in gesprek met KLM met een korpsbreed doel: denk aan behoud van werkgelegenheid en behoud van onze goede arbeidsvoorwaarden. Deze pijlers zijn de basis voor iedereen, ongeacht functie en (deeltijd)percentage; al dan niet kostwinnaar; wel of geen kinderen; jong of niet meer zo piep. Op 18 mei gaan we gezamenlijk verder waarbij het standpunt van de VNC blijft dat er goed en zorgvuldig moet worden gekeken naar een evenwichtige invulling van de cao.

KLM sectiebestuur

Geen lid maar wel cabinecollega en meelezer van onze berichten? Doe echt mee en heb invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Dat kan als je VNC lid wordt! Wij staan voor onze duizenden leden, en ook jij kan daar bij horen. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat zal in deze moeilijke tijden nodig zijn. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC.

Word lid via ons aanmeldformulier of mail: secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA