Update KLM cao afspraken

15 jan. 2019
Regelmatig geven we updates over CAO- afspraken van KLM cabinepersoneel. Bij deze een toelichting op de volgende punten: loopbaanscan; pilot WBC skills voor éénbanders; KLM investeringsprogramma; vrijwillig Flexibel Reisverlof en de vereenvoudiging van tellers.

Al deze onderwerpen maken deel uit van het cao protocol dat tussen KLM en de VNC is afgesloten.

Loopbaanscan
Met een (vrijwillige) loopbaanscan voor cabinepersoneel geeft KLM je de gelegenheid om middels vertrouwelijke scans door een extern bureau inzicht te krijgen in je talenten, drijfveren en interesses. Zo kunnen werknemers hun licht opsteken over mogelijkheden tot bijvoorbeeld promotie, een nevenfunctie of verandering van functie, zowel binnen als buiten KLM. Voor alle duidelijkheid: de door KLM gefaciliteerde loopbaanscan is geheel op eigen initiatief dus op vrijwillige basis. Je hoeft de uitkomsten ook niet te delen met je werkgever. Het is een persoonlijk instrument om je te helpen bewuster keuzes te maken in jouw loopbaan. De bedoeling is dat de speciale KLM website voor deze loopbaanscan half februari gelanceerd wordt. Dus houd de KLM newsapp in de gaten.

Pilot WBC skills éénbanders
Er is door KLM een vrijwillige pilot ‘WBC skills éénbanders’ opgezet die kleinschalig is ingezet zodat deze het Verzoekensysteem niet in de weg zal zitten. De periode loopt van mei tot en met november 2019 teneinde de feestdagenverzoeken weer op de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden. Na openstelling van de uitvraag voor een- en tweebanders die hieraan mee willen werken, blijkt er ruimschoots belangstelling. Aan deelnemende eenbanders wordt een nieuwe uitdaging geboden: ervaring opdoen in hun mogelijk toekomstige WBC tewerkstelling. Doel is om te onderzoeken of éénbanders die nog geen directe kans hebben op doorstroom naar tweebander zo meer afwisseling kan worden geboden. De aangemelde tweebanders krijgen de mogelijkheid om weer in de M-class te werken en (langere) eenbander reizen aan te vragen. Na afloop van deze proefperiode zullen alle aspecten en ervaringen worden geëvalueerd en erna wordt onderzocht wat die uitkomsten verder aan mogelijkheden voor de toekomst bieden.

Investeringsprogramma KLM
De VNC wordt periodiek op KLM directie/excom-niveau geïnformeerd over onder andere het investeringsprogramma van KLM. Deze afspraak is gemaakt omdat KLM zich committeert om de besparing die voortvloeien uit de cao-afspraken te herinvesteren in het eigen bedrijf (waaronder de vloot) en daarmee in de toekomst van KLM en de werkgelegenheid van het cabinepersoneel. Het eerste periodieke overleg heeft eind vorig jaar plaatsgevonden en hierbij kwamen deze afspraken aan bod. Het tweede overleg zal in het voorjaar volgen.  

Vrijwillig Flexibel Reisverlof, vereenvoudiging tellers – meer zeggenschap
Voor veel collega’s een lang gekoesterde wens, in de praktijk één van de lastigste om uit te werken: meer zeggenschap krijgen over de inzet van opgebouwde tellerdagen en het teller-systeem vereenvoudigen en meer flexibiliteit creëren. Het hoger doel: meer invloed op je rooster - dus werk/ privé balans- krijgen, bijvoorbeeld door jezelf vrijwillig eerder indeelbaar te kunnen maken met vrijwillig Flexibel Reisverlof. Dankzij de krachtige inzet van de betrokken werkgroep - waaraan zowel VNC als KLM collega’s deelnemen - ligt er nu een uitgedokterd plan dat eind maart zal worden geïmplementeerd. De IT afdeling van KLM krijgt het druk met alle nieuwe inbreng maar hopelijk met een bevredigend resultaat voor alle partijen. Op de KLM newsapp heb je onder de titel ‘Betere werk-privé balans door nieuwe roosterregeling‘ inmiddels de eerste uitleg kunnen lezen. KLM zal naast artikelen ook demonstratie video’s en trainingsmogelijkheden gaan aanbieden. Voor de overzichtelijkheid zal dit in verschillende stappen worden gebracht. Stap 1: wat is het Vrijwillig Flexibel Reisverlof/vereenvoudiging tellers en waarom is het er (demonstratie- en instructievideo’s) - stap 2: hoe ga je er mee om en hoe kan jij het instrument het beste voor jezelf in de praktijk inzetten/toepassen (trainingsmogelijkheden en stand op BMC).

Tot zover de samenvatting van de lopende CAO zaken waarover je ook op de KLM Newsapp/ CAO-tegel uitgebreide achtergrondinformatie vindt.

KLM sectiebestuur


Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA