Update KLM cao

15 sep. 2015

Bij alle KLM domeinen (grond, cabine, cockpit) is er inmiddels een principeakkoord op een nieuwe cao. Maar hoe werkt dat verder in de praktijk: wanneer treedt de cao in werking en wat betekent dat in de tussentijd voor het cabinepersoneel?
Ter opheldering hebben we het een en ander in kaart gebracht.

Wanneer treedt de cao in werking?
In het cabine- en grondprotocol (de letterlijke tekst van het principeakkoord op de cao) staat dat onze nieuwe cao's in werking treden wanneerdebijdragen uit alle domeinen in balans zijn. Het is nu dus aan KLM om een meeting te organiseren waarin de betrokken bonden tezamen met het bedrijf de evenwichtigheid in de drie verschillende protocollen kunnen beoordelen.  

Ook niet onbelangrijk is dat de KLM Ledenraad van de VNV zich nog moet uitspreken over het principeakkoord van de vliegers. Waarschijnlijk wordt hierover in augustus gestemd.

Kortom: als de principeakkoorden in balans zijn en de KLM Ledenraad van de VNV instemt met hun cao protocol, is er groen licht voor KLM om de nieuwe cao's bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te melden zodat deze in werking kunnen treden.  

Wat gebeurt er in de tussentijd met de schema's?
De schema's in het Verzoekensysteem dienen te worden geladen volgens de nu geldende regel van de A-factor van 1,5 en de daarbij horende opbouw van dagen op de teller. Zo zijn de afspraken en die zijn van kracht tot er een evenwichtige balans is geconstateerd en er instemming van de KLM Ledenraad van de VNV op hun principeakkoord is. Daarna kunnen de cao's worden geïmplementeerd. We kunnen niet op de zaken vooruit gaan lopen en al deels afspraken uit de nieuwe cao gaan implementeren voordat de volledige cao bij iedereen rond is!

Hoe komt het dat ICA schema's er laat in stonden?
De eerste vertraging in het laden van de schema's, waardoor het aanvragen werd bemoeilijkt, is veroorzaakt doordat KLM hiermee wilde wachten tot een principeakkoord met de VNV. Dat kwam later dan gewenst en toen het er eenmaal was, schakelde KLM direct over tot het laden van de 5c simulatie. De VNC heeft toen onmiddellijk geëist dat dit werd vervangen door de juiste schema's van de A-factor op 1,5 en de daarbij horende opbouw van dagen op de teller. KLM heeft daarop afgelopen donderdag om 'vijf voor twaalf' (peildatum 15 juli) uiteindelijk volgens de afspraken gehandeld en de juiste schema's geladen.  

Goedwerkend Verzoekensysteem
De VNCvindt dat er voor cabinepersoneel een goede balans in werk/privé moet zijn. Essentieel hierbij is een goed werkend Verzoekensysteem waarin je tijdig je vluchten kan aanvragen en je rooster kan zien, en dat alles volgens de juiste afspraken. Die zijn tenslotte onderling geaccordeerd en het is niet de bedoeling dat KLM tijdens de wedstrijd de spelregels gaat veranderen.

Want nogmaals: we kunnen niet gedeeltelijk een nieuwe cao gaan invoeren die nog niet geldig is en bovendien wordt dit ook niet van de grond- en cockpitcollega's gevraagd. Het is begrijpelijk dat het bedrijf haast heeft, wij verwachten dan ook dat KLM spoedig een bijeenkomst met alle betrokken werknemersorganisaties organiseert om de protocollen te bespreken en de drie cao's op evenredigheid te toetsen. Bovendien is het wachten tot de VNV hun Ledenraad heeft gehouden en dat er bij een instemming van hun principeakkoord een formalisering daarvan richting KLM gaat.

Tot die tijd vliegen we conform afspraak op de 1.5 variant met teruggave van de dagen. Daarmee blijven we recht in de leer en laten we ons niet manipuleren met verkeerde en/of te late schema's.  

Overzicht afspraken op papier
Voor diegenen die de details  nog eens op een rijtje willen hebben, hierbij nogmaals ons cao protocol; de simulatie WRR -maatregel cao 2015-2016 en de omlopen zomer 2015.

KLM bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA