Update KLC sectie en vooruitblik

16 dec. 2021
Graag praten we jullie in dit bericht bij over de stand van zaken en nemen we jullie mee in de planning voor de komende periode. Tevens herinneren we jullie graag aan het feit dat je je nog kunt aanmelden voor de digitale KLC Sectievergadering op dinsdag 21 december, van 10:30-12:00 uur, via deze link.

Interne vacatures KLM Cabine
Afgelopen week heeft KLM een interne vacature uitgezet voor de functie van Cabin Attendant, omdat zij voor de zomerproductie van 2022 verwacht meer cabinepersoneel nodig te hebben. Hierdoor kwam logischerwijs de vraag naar boven hoe deze vacature zich verhoudt tot de KLC CA en dan specifiek tot de doorstroom. De ruimte in de personeelsplanning bij KLC is momenteel (nog) niet toereikend om CA’s door te laten stromen. Ook de KLM-collega’s die bij KLC gedetacheerd zijn kunnen vooralsnog en naar verwachting niet vóór augustus 2022 vervroegd terugkeren naar KLM, de KLC productie laat dit simpelweg nog niet toe. KLC doet echter zijn uiterste best om de opleidingscapaciteit uit te breiden en de werving van nieuwe KLC CA’s is in volle gang.

Om de productie bij KLM komende zomer toch te kunnen waarmaken, heeft KLM dus een interne vacature open gezet. Tevens wordt er ingezet op de terugkeer van jaarcontractanten en kandidaten die op de wachtlijst staan bij KLM.
Wij begrijpen heel goed dat dit voor alle KLC CA’s die doorstroom in het verschiet hebben een grote teleurstelling kan zijn. Door de toestroom van nieuwe collega’s in het komende jaar – en hopelijk de jaren daarna - verwachten we dat deze ruimte op den duur wel gecreëerd zal worden. De VNC zal zich hard blijven maken om de doorstroom van KLC CA’s zo snel mogelijk te bewerkstelligen.

Opstarten cao-traject
Zoals bekend verloopt de KLC cao op 28 februari 2022. Er is begin dit jaar bewust voor een korte looptijd gekozen om zo snel mogelijk weer om de tafel te kunnen gaan voor betere afspraken. Daarbij is jullie input en betrokkenheid belangrijker dan ooit. We hebben in de afgelopen periode al veel input ontvangen over welke zaken er spelen en welke zorgen er leven bij jullie. Concreet zullen wij in januari 2022 weer een enquête uitzetten, waaruit we de – voor jullie – belangrijkste zaken zullen inventariseren om dit vervolgens, naast de reeds gegeven input, mee te nemen in de onderhandelingen. Voor en tijdens de onderhandelingen houden we jullie op de hoogte door middel van (digitale) infosessies en nieuwsberichten.

Terugkijken en vooruitblikken
De afgelopen periode ontvingen wij ook meerdere signalen van onvrede vanuit het korps. Veel daarvan hebben betrekking op bijvoorbeeld de Werk en Rusttijden Regeling (WRR) en de invulling van de Cabin Supervisor functie.

Het melden van deze onvrede is uiteraard iets dat wij toejuichen, mits dit op een correcte manier gebeurt. Het kan echter ook tot verdeeldheid en mogelijk onterechte aannames leiden. Wij vragen jullie dan ook om klachten, opmerkingen en onvrede op een juiste manier te melden aan de betrokken partijen en het daarbij zo feitelijk en persoonlijk mogelijk te houden. Om verbeteringen te kunnen doorvoeren hebben we elkaar nodig en daarin is betrokkenheid en saamhorigheid uiterst belangrijk, zeker met een cao-traject voor de deur. Komend jaar zullen we wederom een beroep doen op jullie betrokkenheid, onder andere in de cao-onderhandelingen.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat wij er zijn om de belangen van jullie als KLC leden te behartigen en om namens jullie het overleg aan te gaan met KLC.

We spreken jullie graag volgende week dinsdag tijdens de KLC Sectievergadering.

Tot slot wensen wij jullie via deze weg alvast een prettige kerst en mooie jaarwisseling, op de route of thuis.

Cas en Luc
KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA