Update cao-overleg Transavia

15 mrt. 2023
Het vraagstuk vroeg/laatprofielen voor de roosters en de salarisschalen voor de Airbus waren onderwerp van gesprek in ons vijfde cao-overleg voor Transavia cabinepersoneel.

Tijdens de vorige cao-ronde in 2022 hebben we al uitvoerig gesproken over vroeg/laatprofielen maar destijds kwamen partijen niet tot een gedragen resultaat.

Keuzevrijheid van groot belang
Nu zijn we ten aanzien van de vroeg/laatprofielen genaderd tot een voorzichtige denkrichting. De VNC vindt keuzevrijheid hierin van groot belang omdat we nu eenmaal een korps hebben waarbinnen verschillend over vroeg/laatprofielen met de bijbehorende kortere rusten wordt gedacht. Veel van onze leden staan niet onwelwillend tegenover de profielen maar willen daarnaast eveneens de huidige WRR-rust behouden en daarbij langere VT-blokken. Dit komt klip en klaar uit de resultaten van de enquête naar voren.
Volgens Transavia leidt de combinatie van profielen en huidige WRR-rust tot minder fraaie roosters op kwaliteit. Daarom is het onze wens namens de VNC-leden dat je kan kiezen voor wel of geen profiel. Bij deze laatste keuze (geen profiel) onderzoeken we of het mogelijk is de huidige WRR-rustregels te behouden. In het volgende overleg zal er verder worden gesproken over de technische haalbaarheid ervan.

Airbus
De huidige 757-toeslag, die destijds is geïntroduceerd tijdens de uitfasering van de 757, is het uitgangspunt voor de opbouw van het toekomstige Airbus purser salaris. Na uitvoerig overleg hebben alle partijen aan de cao-tafel de wens geuit om de toeslag eerlijk, inzichtelijk en daarmee uitlegbaar in het salarisgebouw te verwerken. Het vormgeven van de Airbusschaal heeft nog veel voeten in de aarde. De VNC streeft naar een goed perspectief voor alle cabineleden en streeft daarom naar een aantrekkelijke horizontale doorstroming van purser 737 naar Airbus purser en daarbij een goede doorgroei naar de hoogste schaal.

Tot zover de belangrijkste punten uit het meest recente cao-overleg. Heb je nog vragen mail ons gerust op sectiebestuur.transavia@vnconline.nl of bel 020 5020480.

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuurders


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. De contributie kun je (grotendeels) terugkrijgen via de cafetariaregeling. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA