Update arbeidsvoorwaardelijke bijdrage KLM

11 mei 2022
Tijdens een woordvoerdersoverleg deze week met KLM, de VNC en andere bonden was de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het personeel het onderwerp van gesprek.

Door KLM is daarover het volgende gezegd: “We willen inzetten op een traject om zo snel mogelijk van de door de overheid opgelegde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage af te zijn. Die is voor KLM in deze vorm onhoudbaar; voor onze eigen medewerkers en op de arbeidsmarkt.” Tegelijkertijd uit KLM de wens om de financiële ruimte van de huidige arbeidsvoorwaardelijke bijdrage op een andere manier in te vullen, die past bij de bedrijfseconomische realiteit. Hierbij geeft KLM aan dat zij vindt dat de bonden in 2020 geconsulteerd hadden moeten worden en dat hun keuze om de 2 x 2,5% loonsverhoging uit 2020 en 2021 niet uit te betalen hen niet licht valt.
 
Transparantie noodzakelijk
De VNC heeft daarop bij KLM duidelijk gesteld dat voor verdere inhoudelijke besprekingen eerst transparantie over de totstandkoming van de arbeidsvoorwaardelijke (AVW)-bijdrage noodzakelijk is. Hamvraag blijft namelijk ‘Wie heeft de AVW-bijdrage daadwerkelijk geëist: KLM of de overheid?’ Ten behoeve van waarheidsvinding - het proces met als doel het achterhalen van de waarheid - is dit uitermate belangrijk.

Commitment clausule
Dit punt is essentieel omdat we destijds de commitment clausule* hebben getekend onder de grote druk dat de AVW-bijdrage een absolute eis vanuit de overheid zou zijn voor het verkrijgen van de leningen. We weten tot op de dag van vandaag niet of dit werkelijk zo is, noch hoe de afspraken tot stand zijn gekomen. Er zijn 2 partijen die dat wel weten: de overheid en KLM. De VNC blijft vasthoudend in haar pogingen om bij hen het antwoord te achterhalen. Bij KLM doen we dat rechtstreeks en bij de overheid door het indienen van verzoeken op openbaarheid van bestuur- sinds mei heet dit Wet open overheid (Woo). We willen meer dan weggelakte teksten en mogen dat ook verwachten met de door de overheid beloofde open bestuurscultuur.  

Onderhandelen zonder valse erfenis
Overigens heeft de VNC in april afstand gedaan van de commitment clausule, dit naar aanleiding van de ILO-uitspraak en het uitblijven van transparantie over de AVW-bijdrage klik voor ons eerdere bericht. De VNC claimt de ruimte om zoals gebruikelijk in alle vrijheid met de werkgever te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, dus zonder mogelijk valse erfenissen uit het nabije verleden.

In onze KLM ledensessies praten we je graag bij op de actualiteit, nemen de tijd voor het beantwoorden van vragen en horen we ook graag wat er bij jullie speelt. Sluit aan en klik hier voor jouw aanmelding! Morgenmiddag is de eerstvolgende. We zien er naar uit jullie te zien/spreken!

Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Ivo Kruse Koster, Chris van Elswijk en Marije Kroese, KLM sectiebestuurders

* In de commitment clausule staat dat de huidige eenzijdig opgelegde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het KLM personeel voor de volledige looptijd (naar verwachting 5 jaar) van de staatssteun zal worden verlangd. De ILO uitspraak is duidelijk over het feit dat niet alleen de vakbonden bij de onderhandelingen betrokken hadden moeten worden, maar ook dat er alleen voor de duur van ‘exceptionele omstandigheden’ een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geëist kan worden die zoveel mogelijk beperkt dient te worden in hoogte en looptijd.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA