Update AF/KL vanuit de VNC

3 jul. 2013

Afgelopen week was er in de media nogal wat te doen over de AF/KL groep. De VNC fractie in de Ondernemingsraad heeft dan ook een drukke overlegperiode achter de rug en onlangs is er ook een VNC delegatie bij de Franse collega bonden geweest. Een aantal zaken uit de media is herkenbaar en
Afgelopen week was er in de media nogal wat te doen over de AF/KL groep. De VNC fractie in de Ondernemingsraad heeft dan ook een drukke overlegperiode achter de rug en onlangs is er ook een VNC delegatie bij de Franse collega bonden geweest.

 

Een aantal zaken uit de media is herkenbaar en dat wordt dan ook door de VNC aangekaart bij overlegpartner KLM en de Franse vakbonden. Begin juni is er nog een VNC-delegatie naar Parijs geweest, hiervan is eerder verslag gedaan op ons web.

Franse cultuurinslag
Tijdens die meetings bleek het een misverstand dat de Franse cabinebonden niet zouden willen bezuinigen. Twee van de drie bonden willen dat zelfs graag volgens het Nederlandse model! Maar het is de Franse cultuurinslag - denk aan de complexiteit van het Franse vakbondssysteem -  die de snelheid van het onderhandelen bemoeilijkt. Het is in Frankrijk bijvoorbeeld ondenkbaar dat je als vakbond direct met de directie praat.

Van ver gekomen
De Franse cabinebonden zijn zich er verder van bewust dat KLM het beter doet dan AF. Men is daarom bang voor verlies van hun banen aan Nederlandse collega's, net zoals er KLM'ers zijn die dat vice versa vrezen. De situatie van AF is verder nauwelijks te vergelijken met die van KLM. Dat komt mede door het feit dat KLM afhankelijk is van vooral buitenlandse passagiers die tegen een lagere yield vliegen, daar waar AF een sterke thuismarkt heeft. Die staat momenteel echter onder druk van de low cost carriers en de hoge snelheidstreinen. Daardoor zal AF gaan herstructureren op de medium haul en short haul, (Europaproductie).
Daar waar KLM de afgelopen periode stappen heeft gemaakt, heeft AF dat ook. Alleen ze moeten van verder komen. KLM heeft aan de andere kant veel baat gehad bij de samenwerking met AF, zo kan KLM profiteren van de aanwas aan Franse passagiers die via onze hub vliegen.

Appels met peren vergelijken
De suggestie dat KLM de laatste drie jaar miljarden euro's in de pot van AF heeft gestort, is maar ten dele waar. We hebben weliswaar bescheiden winsten gedraaid bij KLM, maar die waren onmogelijk geweest als we niet de voordelen van de fusie zouden hebben gehad. Wat nu soms gesuggereerd wordt 'dat KLM maar beter zelfstandig had kunnen blijven' was destijds geen optie.

De financiële situatie van AF verder vergelijken met die van KLM valt in de categorie 'appels met peren'. Er zijn dusdanige verschillen tussen de inkomsten en de kaspositie van beide maatschappijen dat je die niet kan vergelijken. Nog een verschil is de stakingscultuur die wij nauwelijks kennen en de Fransen wel degelijk. Helaas kost dit door productieverlies enorm veel geld! Een misverstand is echter dat stakende AF medewerkers compensatie krijgen, de werkelijkheid is dat ze uit eigen zak staken. Overigens is het stakingsrecht in Frankrijk sinds eind 2012 aangepast wat inhoudt dat men niet meer ongelimiteerd mag staken, er dient een minimum aan vervoersinspanning uitgevoerd te worden. Recentelijk hebben de Franse collega's trouwens niet meer gestaakt.

Momenteel staat er in Frankrijk veel te gebeuren, Transform II is al aangekondigd.

De VNC volgt het met volle aandacht, we zijn er tenslotte om jouw baan en arbeidsvoorwaarden te bewaken.

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA