Ultimatum aan KLC en acties!

15 dec. 2017
Gisteren was de extra ingelaste KLC ledenvergadering en die had een hoge opkomst. De leden zijn geïnformeerd over het huidige cao proces en het pakket wat KLC heeft voorgesteld. Hieronder delen we deze achtergrond.

Winstdelingsregeling:
* In 2018 krijg je niets: KLC wil over 2018 een winstdeling uitkeren die je pas krijgt uitbetaald in 2019.
* KLC wil een eenmalige uitkering geven over 2017. Dit is echter maar 1/3 tot de helft van wat de daadwerkelijke winstdeling over dit jaar zou zijn geweest!
Bovendien betekent dit eenmalige bedrag dat wij (nog) niet volledig mogen delen in de winst, terwijl wij er net zo hard voor werken! We krijgen dus geen volledige winstdeling over beide jaren van de cao.

Loonsverhoging:
* KLC wil over 2017 geen loonsverhoging geven.
* KLC wil per 1 januari 2018 een loonsverhoging van 1% met een minimum van €50,00 en per 1 juli 2018 1% loonsverhoging geven.

Seasonality:
* KLC wil CA’s de 7 zomermaanden langere dagen laten werken en 5 maanden kortere dagen.
* Dit betekent dat CA’s in plaats van 80 uur naar 82 uur werken per 2 weken gaan in de zomer.
* Dit betekent dat de CA’s 38,5 per week werken in de winter.
* Dit levert KLC een productiviteitsverhoging van 1,6% op, grofweg 320.000 euro per jaar.

Door de productiviteitsverhoging wordt de al magere loonsverhoging dus uit eigen zak betaald. Daar bovenop meent KLC dat de CA’s in 2017 geen recht hebben op de volledige winstdeling ondanks dat KLC al op meerdere manieren de CA’s heeft uitgeknepen (denk aan geen derde week zomerverlof, indeelsysteem Carmen, meer toestellen, meer stoelen hierin etc etc.) Waar andere domeinen de vruchten mogen plukken van het harde werken worden onze CA’s met een kluitje het riet in gestuurd.

Halt toe roepen
In de ledenvergadering kwam heel duidelijk naar voren dat het tijd is om deze slechte ontwikkelingen een halt toe te roepen. Het korps wil waardering voor het harde werken en net zo goed meetellen. Onze leden hebben het KLC bestuur dan ook mandaat gegeven om acties te voeren die uiteindelijk in werkonderbrekingen kunnen uitmonden.

Brief met ultimatum
We hebben KLC een ultimatum gesteld waaraan zij moeten voldoen om acties te voorkomen.
Middels een brief (klik hier voor link) eisen wij een compleet pakket van KLC met daarin o.a. een volledige winstdeling met terugwerkende kracht en loonsverhoging over 2017 en 2018. Voor 15 januari 2018 willen wij dat KLC hieraan gehoor geeft anders zijn wij bereid tot werkonderbrekingen. In de tussentijd organiseren wij acties om KLC te overreden om zo spoedig mogelijk aan ons eisenpakket te voldoen.

Wij roepen jullie op tot het volgende:
Stiptheidsacties: houd je volledig aan de cao dus bewillig niet meer
Meedoen aan de (nog bekend te maken) acties van het actiecomité

Actiecomité
In de ledenvergadering zijn 10 CA’s naar voren gestapt die samen met ons het actiecomité vormen. Het comité is er om de acties vanuit de VNC te ondersteunen en deze uit te dragen naar het korps. Je treft deze collega’s binnenkort veelvuldig op het BMC en/of op de route waar ze je graag informeren over de huidige stand van zaken.

Wij willen met deze acties en het gestelde ultimatum KLC doen inzien dat het hoog tijd is om onze eisen in te willigen.

Wij hebben jullie steun hard nodig om het tij te keren dus laat je stem horen en doe mee aan de acties!

Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA