• home
  • Actueel
  • Ultieme poging VNC om in dialoog met KLM -1 CA maatregel te stoppen

Ultieme poging VNC om in dialoog met KLM -1 CA maatregel te stoppen

21 okt. 2016

De VNC heeft KLM in een brief  laten weten middels een ultieme poging in te zetten op een dialoog met KLM om het management te overreden de -1 CA maatregel terug te trekken. Wij zetten hierop in tijdens het cabineoverleg met KLM aanstaande maandag (24 oktober). Wij accepteren niet dat KLM zaken oplegt en niet overlegt!
Alles bij elkaar heeft de VNC al ontelbare malen van KLM geëist (formeel, informeel en middels acties) dat zij de -1 CA maatregel van tafel haalt en met ons in overleg treedt over de pensioenkwestie.

We zijn wel degelijk in overleg
In haar communicatie richting het cabinekorps en de media doet KLM voorkomen dat zij in overleg met de bonden wenst te komen en dat de VNC ieder overleg weigert. Dat is niet waar: de VNC is nadrukkelijk nog in overleg met KLM, zowel formeel als achter de schermen.  

De verdeeldheid zit in de insteek van KLM om: én geen oplossing voor onze pensioenkwestie te bieden die gepaard gaan met  tientallen miljoenen euro’s én tegelijkertijd een extra 15 miljoen euro in de zak te willen steken middels de -1 ca maatregel, dit allemaal ten koste van het cabinepersoneel. Dat is onacceptabel!

Uiterste poging
De VNC ziet het overleg van aanstaande maandag als een uiterste poging. Deze maatregel moet van tafel en er dient een gepast pensioenakkoord te komen om de weg vrij te maken voor overleg waaruit een cao komt die voor beide partijen acceptabel is. Haalt KLM de -1 CA maatregel niet terug dan rest ons niets anders dan het opschalen van de huidige acties, waarbij werkonderbrekingen niet worden uitgesloten.

Steun voor VNC vanuit de GC en OR
De collega’s van de KLM Ondernemingsraad ondersteunen onze Groepscommissie (GC31) en de VNC in het gevecht om de door KLM gewenste eenzijdige -1 CA maatregel te stoppen. Dit doen zij door KLM voor de rechter te dagen. De inkrimping van cabinepersoneel betekent een enorme productiviteitsverhoging voor de 9.500 cabinecollega’s, bijna 1/3 van het totale personeelsbestand. KLM heeft het besluit genomen zonder voorafgaand om advies/instemming te vragen. De KLM Ondernemingsraad (OR) is van oordeel dat KLM om die reden niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten.Het is nu aan de rechter om een oordeel te vellen.

Verzet KLM maatregel vanuit alle hoeken
Ondertussen zitten we niet stil. Uit alle hoeken komt verzet: zowel persoonlijk door cabinecollega’s als door de VNC, FNV, onze Groepscommissie en nu ook de Ondernemingsraad is van KLM geëist om de maatregel in te trekken. KLM stelt dat het besluit niet adviesplichtig zou zijn en vroegtijdige betrokkenheid conform de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) niet nodig was omdat ‘het niet resulteert in een belangrijke inkrimping, uitbreiding, of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming… namelijk het verzorgen van passagiers…’  Iets wat geheel tegenstrijdig is met het gelopen traject van MRC op EUR waarbij partijen wel tijdig betrokken werden.

De OR vindt dat ‘…de -1 CA maatregel wel degelijk een wijziging van de feitelijke werkzaamheden van het cabinepersoneel is die direct de KLM in zijn geheel en in het bijzonder het cabinepersoneel raakt... ‘.

Waar wordt er al geduwd en getrokken
* Op 19 oktober heeft de OR de gang naar de rechter van de Ondernemingskamer ingezet om de -1 ca maatregel te voorkomen, zoals hierboven toegelicht;
* Op 18 oktober hebben we jullie gevraagd om de stiptheidsacties middels het strikt uitvoeren van de security search te steunen;
* Sinds 14 oktober heeft de VNC flyers met stickers verspreid zodat cabine-collega’s helder hebben wat we willen bereiken;
* Sinds 13 oktober - de dag waarop KLM een uitvraag deed voor tijdelijk meerwerk voor kader - hebben wij het korps gevraagd om een nee te overwegen. Het lijkt erop dat jullie daar voldoende gehoor aan geven want er worden pursercursussen aangekondigd;
* Sinds 10 oktober heeft de VNC het motiveren van vluchten duurder gemaakt: bij het overschrijden van de CAO door verstoringen etc. worden meer compensatiedagen voor cabinepersoneel geëist. In de praktijk is dit al toegepast en zijn er meer compensatiedagen gevraagd door de VNC en toegezegd door KLM!

Waarom doen we dat
De (eigen)wijze manier waarop KLM alles eenzijdig - lees: zonder het door KLM zo geliefde woord ‘dialoog’ met de werknemersvertegenwoordigers aan te gaan – doordrukt, leidt niet tot de ‘most customer centric airline’ noch tot ‘winnen’. Het tegenovergestelde wordt bereikt: een verlies van het blauwe gevoel gepaard met onrust, boosheid, teleurstelling, verdriet, frustratie en demotivatie onder het cabinekorps, het ‘KLM visitekaartje’.

Wat willen we bereiken
KLM’s voorgenomen eenzijdige maatregel -1 CA van tafel; de ‘pensioenverdwijntruc’ van € 50 miljoen (geld van cabinepersoneel) terugdraaien en dan fatsoenlijk CAO-overleg zonder voorwaarden en eisen vooraf.

Om het in ‘KLM taal’ te zeggen: De VNC betreurt het dat KLM voor deze weg kiest en is ervan overtuigd dat dit niet de oplossing is om uit deze situatie te komen. 

KLM sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA