• home
  • Actueel
  • Uitvraag bij easyJet leden over bij goedkeuring (her)benoemen Farah van Keeken

Uitvraag bij easyJet leden over bij goedkeuring (her)benoemen Farah van Keeken

3 mei 2021
In maart kondigde de VNC aan dat de zittingstermijn van Farah van Keeken, sectiebestuurder easyJet, in juli 2021 verloopt en dat zij zich wederom kandidaat stelt. Er is formeel sprake van een vacature en deze is ook opengesteld zodat andere easyJet leden van de VNC zich eveneens verkiesbaar konden stellen.

Er heeft zich geen andere kandidaat gemeld waarmee Farah van Keeken dus de enige kandidaat is voor deze functie. De vraag die wij onze easyJet leden via een stemlink gaan voorleggen is de volgende:
‘Er is slechts 1 kandidaat voor de vacature van sectiebestuurder, vindt u het nodig om over deze kandidaat stemmen? Indien u dit niet nodig vindt, en dus NEE stemt, zal deze kandidaat met uw goedkeuring worden benoemd.

** NEE, er hoeft niet gestemd te worden
** JA, er moet wel gestemd worden’.

Wanneer wordt de stemlink verstuurd?
Op vrijdag 14 mei vanaf 11.00 uur worden de mails met de stemlink vanuit Inkesta verzonden per bulk, dat betekent dat jullie vanaf dan achtereenvolgens de uitvraag ontvangen. Deze stemlink is anoniem en erg belangrijk om in te vullen zodat we als bestuur compleet zijn! Op maandag 17 mei sluit de stemming om 11.00 uur en zullen wij later die dag de uitslag bekendmaken.
Wanneer je 14 mei geen stemlink hebt ontvangen, kijk dan even in je spambox. Nog steeds geen mail? Stuur dan een mail naar sectiebestuur.easyJet@vnconline.nl dan zorgen wij dat je zo snel mogelijk een stemlink ontvangt. Ook eventuele vragen kun je naar ons mailen op dit e-mailadres.

Waarom raadpleging?
Door de coronamaatregelen kan de geplande easyJet ledenvergadering met verkiezing niet doorgaan. Echter, de termijn van Farah verloopt binnenkort en daar moet formeel nog steeds over worden gestemd. De statuten van de VNC schrijven voor dat er niet digitaal gestemd kan worden op personen, maar omdat de vereiste bijeenkomst van leden op dit moment niet mogelijk is, is er een andere oplossing bedacht en wel een raadpleging van onze leden.

We hopen op jullie medewerking in deze lastige tijden!

sectiebestuur easyJet[English version]

easyJet: unusual election method for section board member Farah van Keeken

In March this year, VNC announced that the official term of office for easyJet board member Farah van Keeken will expire in July 2020 and that she will apply as a candidate for that function again. Because this is formally a vacancy for the function, other easyJet members of the VNC were invited to apply as a candidate as well.

No other candidate has applied for this function, so Farah van Keeken is the sole candidate. The question we want our easyJet members to answer is the following:

‘There is only one candidate for the function of easyJet board member. Do you think a vote is necessary about this candidate? If NO is your answer, the candidate will be installed with your approval.

** NO a vote is NOT necessary
** YES a vote has to be held’.

When will this voting link be sent?
On Friday May 14th from 11:00 AM, you will receive an e-mail with a voting link. This mail will be sent via Inkesta and the voting is anonymous. It is very important that you answer the question that is asked!
On Monday May 17th at 11:00 AM, voting will stop and we will announce the result later that day.

If you did not receive an e-mail on May 14th, please check your spambox. Still no mail? Please contact us at  sectiebestuur.easyJet@vnconline.nl and we will make sure you receive the link as soon as possible. You can also use this address for any questions you may have.

Why this solution?
Because of the corona measures, the planned meeting  and voting of our easyJet members could not be held. However, Farah’s term of service will end soon and formally, a vote has to be held about his candidacy. The VNC statutes state that a vote involving persons can not be held digitally, but since a meeting of any kind is now out of the question, another solution is required in the form of a consultation of easyJet members.
 
We rely on your cooperation is these trying times!
  
Board members EasyJet

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA