Uitstel keuzemoment NAP naar 15 oktober

30 sep. 2022
Vorige week is vanuit het Pensioenfonds naar alle deelnemers gecommuniceerd dat de NAP mogelijk anders belast gaat worden. Dit naar aanleiding van Prinsjesdag, waarop het Belastingplan 2023 en het wetsvoorstel Overbruggingswet Box 3 verschenen.

Omdat het keuzemoment voor het wijzigen van de NAP-inleg jaarlijks voor 1 oktober gedaan moet worden, is er te weinig tijd om goed en zorgvuldig uit te zoeken wat de consequenties zijn. De VNC is hier de afgelopen dagen druk mee bezig geweest, omdat wij het belangrijk vinden dat onze leden goed geïnformeerd hun keuze kunnen maken. Aangezien het fiscaal lastig uitlegbaar is, heeft de VNC contact opgenomen met het Pensioenfonds en aangegeven dat de timing van 1 oktober als beslismoment nu ongelukkig is gezien de berichtgeving vanuit Den Haag. Het pensioenfonds heeft aangegeven dat zij besloten heeft de termijn met twee weken te verruimen. Dit betekent dat de deelnemers tot 15 oktober de tijd krijgen om een afgewogen keuze te maken. Daarnaast heeft het fonds aangegeven dat zij volgende week een Q&A zal publiceren met daarin een technische uitleg over de mogelijke wijzigingen.

De VNC is blij met dit besluit en de toezegging over de Q&A en hopen dat iedereen hierdoor een voor zichzelf goed overwogen keuze kan maken. Wij zullen de Q&A via onze communicatie kanalen delen en natuurlijk staat het onze leden vrij om contact met ons op te nemen als ze hierbij nog extra advies nodig hebben van onze experts.

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA