• home
  • Actueel
  • Uitspraak stichting Cabinebelangen-KLM half juni

Uitspraak stichting Cabinebelangen-KLM half juni

23 mrt. 2015

Vrijdag 20 maart was de openbare zitting in hoger beroep van de Stichting Cabinebelangen (die een aantal ex-Martinair cabineleden vertegenwoordigt) tegen KLM.
Vrijdag 20 maart was de openbare zitting in hoger beroep van de Stichting Cabinebelangen (die een aantal ex-Martinair cabineleden vertegenwoordigt) tegen KLM. Alle partijen hebben hun kant van het verhaal kunnen toelichten in verschillende pleidooien. 


De rechter deelde rond 15 uur mee dat de zitting werd gesloten en dat hij alles zal meenemen omdat hij vindt dat het gaat om een zaak met grote belangen. Om hiervoor de tijd te nemen zal het arrest niet over zes maar over twaalf weken worden gewezen door de rechter. Ofwel rond half juni zal er een uitspraak zijn. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.

Arbeidsvoorwaarden veiligstellen 
De VNC is - zoals dat in juridische termen heet - in deze zaak tussengekomen om de doorstroom- en promotiebelangen van ruim 9000 KLM-cabinecollega's te beschermen. Wij staan voor de arbeidsvoorwaarden zoals afgesproken in onze KLM cao: die omschrijft dat als je bij KLM begint te werken, je onderaan instroomt als eenbander en de jaren uit een vorig dienstverband bij een andere luchtvaartmaatschappij niet meetellen. In de luchtvaart zijn deze regels al sinds mensenheugenis gebruikelijk.

Eisen aantal ex-Martinair collega's
De collega's van voormalig Martinair kregen zonder sollicitatieplicht een baan met vast contract en met behoud van hun salaris (door middel van suppletie) aangeboden. Bovendien konden zij - indien gewenst - hun deeltijdpercentage behouden. De ex-Martinair cabineleden uit de Stichting vonden dit blijkbaar onvoldoende en nadat zij hun contract bij KLM zelf hadden getekend en in vaste dienst waren, daagden zij hun nieuwe werkgever voor de rechter. Na de eerste, voor hen negatieve, uitspraak van de rechter eisen zij nu in hoger beroep 'overgang van onderneming' (OvO). Dat houdt ondermeer in dat zij aanspraak willen maken op: horizontale instroom, betaling op KLM-(senior)purserniveau, behoud van anciënniteit en senioriteit en IBP-rechten over de periode dat zij in dienst waren bij Martinair. Toekenning van die eis is in strijd met onze cao en zou een inbreuk betekenen op ons senioriteitsysteem en de promotiekansen van veel KLM'ers dramatisch verslechteren.

Uitspraak half juni

De rechter oordeelde eerder in 2014 dat bij de beëindiging van hun dienstverband bij Martinair en indiensttreding bij KLM er geen sprake is van 'overgang van onderneming'. Tot nu toe betekent dit dat de functie en senioriteit zoals zij die hebben gekregen vanaf indiensttreding bij KLM gelden. Half juni 2015 zal in deze zaak opnieuw een uitspraak worden gedaan.

 

Sectiebestuur KLM 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA