Uitslag KLM Ledenraadsverkiezingen bekend

24 aug. 2018
De stemmen zijn geteld en bijgaand vinden jullie de 100 KLM collega’s (klik hier) die door jullie zijn gekozen. Zij starten aanstaande oktober als jullie vertegenwoordigers in onze nieuwe KLM Ledenraad.

Wij feliciteren de gekozen Raadsleden van harte en de niet gekozen Raadsleden willen we hartelijk danken voor hun inzet! Laatstgenoemden komen overigens op de reservelijst te staan zodat zij alsnog de Raad in kunnen indien er Raadsleden zijn die zich voor of tijdens die zittingsperiode - om wat voor reden - terugtrekken.

Alle betrokkenen hebben de uitslag al ontvangen en de kandidaten zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om uitsluitend voor hem- of haarzelf het aantal stemmen op te vragen.

Democratische totstandkoming
Van 2 tot 23 augustus 18.00 uur hebben al onze KLM leden hun stem kunnen uitbrengen voor 100 van de 117 kandidaten. Een kleine 35% procent heeft gebruik gemaakt van dat stemrecht om invloed te hebben op de gekozen vertegenwoordiging. Natuurlijk hadden we graag een hogere opkomst gezien maar het percentage is voldoende representatief en in lijn met opkomsten van het landelijke stemgedrag bij bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen of referenda.

De uitslag van de stemming is vanochtend met de VNC gedeeld en onder toezicht van een notaris heeft er in het geval van een gelijk aantal stemmen voor meerdere kandidaten een loting plaatsgevonden. Dit ging echter slechts om te bepalen wat de volgorde van de reservelijst zal zijn omdat daar 3 mensen met hetzelfde aantal stemmen uitkwamen.

We bedanken alle leden die zich hadden gekandideerd en alle leden die de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen.

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA