• home
  • Actueel
  • Uitnodiging Transavia infosessie en cao-ledenvergaderingen

Uitnodiging Transavia infosessie en cao-ledenvergaderingen

13 jun. 2022
Graag nodigen wij onze leden uit voor twee digitale infosessies en twee ledenvergaderingen van de Transavia-sectie van de VNC. We willen jullie graag persoonlijk uitgebreid informeren over het onderhandelingsresultaat in de vorm van twee digitale infosessies. Tevens zullen op dinsdag 12 juli en donderdag 14 juli op het VNC kantoor de cao-ledenvergaderingen gehouden worden. Tijdens de ledenvergaderingen zal er gestemd gaan worden over het cao principe akkoord dat jullie op 10 juni jl. is toegestuurd.

Het Transavia sectiebestuur van de VNC heeft 12 keer cao-overleg gevoerd met het bedrijf om tot een nieuwe cao voor het cabinepersoneel te komen. In de nacht van dinsdag 7 juni op woensdag 8 juni leidde het laatste overleg tot een principe akkoord tussen de bonden en Transavia.

Digitale infosessies
Deze infosessies zullen online via Teams gehouden worden en wel op:
* dinsdag 21 juni van 10:30 uur tot 12:30 uur
* dinsdag 5 juli van 15:30 uur tot 17:30 uur

Fysieke ledenvergaderingen
De beide ledenvergaderingen zullen gehouden worden op:
* dinsdag 12 juli van 15:00 uur tot 17:00 uur
* donderdag 14 juli van 11:00 uur tot 13:00 uur

Beide vergaderingen vinden - fysiek, dus niet digitaal - plaats in het VNC kantoor aan het Stationsplein 406 te Schiphol-Oost (Constellation gebouw, t.o. KLM gebouw 133).
Alle vergaderingen zullen volledig in het teken van het afgesloten principe akkoord voor cabine staan.

De agenda voor de ledenvergadering is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreken principe akkoord Transavia cabine 2022 – 2023
4. Stemming cao principe akkoord 2022 - 2023
5. Rondvraag
6. Sluiting

Als de leden besluiten akkoord te gaan met dit onderhandelingsresultaat, hebben we een nieuwe CAO voor het cabinepersoneel.
Wij stellen het zeer op prijs dat jullie de vergaderingen bijwonen. Aanmelden kan via secretariaat@vnconline.nl onder vermelding van je voorkeursdatum en type vergadering. Je ontvangt voor de infosessies een link om in te loggen en voor de ledenvergadering een bevestiging van je aanmelding.

We zien jullie graag online op dinsdag 21 juni of dinsdag 5 juli of fysiek op kantoor op dinsdag 12 juli of donderdag 14 juli!

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA