Uitnodiging KLC ledenvergadering

20 nov. 2015

Langs deze weg willen wij je graag uitnodigen voor de Ledenvergadering van de KLC-sectie van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC. Deze vindt plaats op vrijdag 11 december om 13.00 uur in het kantoor van de VNC, Stationsplein 406, Schiphol-Oost (Constellation gebouw, t.o. gebouw 133). De agenda van de ledenvergadering is als volgt:
 
1.         Opening
2.         Mededelingen
3.         Principeakkoord, uitleg per punt
4.         Stemmen principeakkoord
5.         Stand van zaken door het sectiebestuur
6.         Moties
7.         Rondvraag
8.         Sluiting
 

Ben je van plan de vergadering bij te wonen, dan vragen wij je dit ons even te laten weten vóór donderdag 3 december via een mail aan sectiebestuur.klc@vnconline.nl of telefonisch 020-5020480.
 
Aangezien er gestemd moet worden en jullie het laatste woord hebben, roepen wij iedereen die in de gelegenheid is op, om 11 december 2016 in de agenda te zetten! Wij hopen dat veel van jullie de vergadering bij kunnen wonen.
 
Hopelijk tot ziens op 11 december!  
 
Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA