Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

20 mei 2016

Geacht (ere-)lid (van verdienste) van de VNC,

Graag nodig ik je, namens het algemeen bestuur, uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC.

De ALV vindt plaats op woensdag 29 juni 2016 om 14.00 uur in Wings (oude verkeerstoren), 1e etage, Stationsplein ZW 602 te Schiphol-Oost.
Agenda:

Opening
Mededelingen
Goedkeuring verslag ALV d.d. 17 juni 2015
Jaarverslag voorzitter VNC
Presentatie cijfers VNC
     a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2015
     b. Begroting 2016 (bijgesteld) en begroting 2017
Verslag kascommissie
Stemming agendapunt 5
Vaststellen contributies en bijdragen:
     a. Reguliere contributies
     b. Geassocieerde leden en donateurs
Rondvraag
Sluiting


 

Toelichting op de agenda

Ad 3. Het verslag is te vinden achter de inlog op de VNC website.
Ad 4. De voorzitter en de sectievoorzitters zullen een presentatie verzorgen bij dit agendapunt.
Ad 5. De penningmeester zal een presentatie verzorgen bij dit agendapunt. Deze cijfers en de bijbehorende toelichting zullen bij aanmelding voor de vergadering worden toegezonden en liggen ter inzage tijdens de vergadering.
Ad 6. Het verslag van de kascommissie is te vinden achter de inlog op de VNC website en zal op de vergadering aan de aanwezigen worden uitgereikt. In een komend VNC magazine zal er ook aandacht worden besteed aan dit verslag.
Ad 8. Het algemeen bestuur houdt de contributies op het niveau van 2015.

De ALV wordt afgesloten met een borrel. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd! Je kunt je aanmelden voor de ALV via secretariaat@vnconline.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Marion Leguijt
Algemeen secretaris

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA