Uitleg KLC principe akkoord

19 jan. 2018
foto: KLC onderhandelingsdelegatie:  onderhandelaar Victor Kloos en onze KLC sectiebestuursleden Ilona Lafertin en Andrea de Vries

Gisteravond is na een periode van acht maanden een principe akkoord gesloten tussen KLC en de VNC. Het was een lang proces waarbij VNC na een druk bezochte ledenvergadering zelfs een ultimatum aan KLC heeft gesteld. Met uiteindelijk een mooi en aanvaardbaar akkoord als resultaat.

Uit de enquête die we jullie begin dit jaar hebben toegestuurd kwam vooral naar voren dat jullie het tijd vonden voor waardering. Een winstdeling en loonsverhoging waren de meest genoemde aspecten. En daar zijn wij mee aan de slag gegaan.  
Graag nemen we jullie inhoudelijk mee in ons afgesloten principe akkoord:

Looptijd
Wij hebben een principe akkoord afgesloten over de periode 01-01-2017 tot 01-06-2019

Winstdeling
We ontvangen een winstdeling met terugwerkende kracht vanaf januari 2016 voor degene die op dat moment in dienst was en dit nog steeds is. Mocht je zijn doorgestroomd naar KLM dan word er gekeken welk gedeelte van de periode je bij KLC en welk gedeelte je bij KLM hebt gewerkt en wordt dit overeenkomstig uitbetaald. Per 1 januari 2017 (de startdatum van ons akkoord) staat deze winstdeling structureel in onze cao conform de andere domeinen.
Van geen winstdeling gaan we naar een volledige winstdeling die ervoor zorgt dat wij met terugwerkende kracht nog een winstdeling krijgen over 2016 van rond de 9% en in april van dit jaar zullen wij naar schatting een winstdeling van tussen de 15 en 20% mogen ontvangen. In februari komen de daadwerkelijke cijfers die we zullen publiceren op web en social media.  Het KLC personeel heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de winst van KLM en wordt daar dan nu eindelijk ook voor beloond!

Loonontwikkeling
Per 1 januari 2018 ontvangen we 1% loonsverhoging met een minimum van €50,00 bruto.
Per 1 november 2018 ontvangen we 1,5% loonsverhoging
Per 1 februari 2019 ontvangen we 1% loonsverhoging.

Diverse onderwerpen
Naast de winstdeling en loonontwikkeling waren er nog een aantal andere terugkerende thema’s in de door ons ontvangen enquêtes te vinden. Wij hebben hierover het volgende af kunnen spreken:
De superjokers worden verhoogd van 4 naar 8 waarbij er maximaal 10 per dag kunnen worden ingezet
Het aantal stretches blijft gemaximeerd tot 4 voor de looptijd van de cao
De rust op de route wordt verhoogd van 10 naar 11 uur
Premiedagen ter compensatie van bewilligen kunnen flexibel worden ingezet. Wat betekent dat je in plaats
van een hele dag ook een halve dag  kunt inzetten.

Om bovenstaande te bereiken vroeg KLC productie verhogende maatregelen van het KLC korps. Wij hebben zorgvuldig afgewogen wat het belang van de KLC CA is en zijn in het akkoord gekomen tot:

Eenmalig inleveren van 1 LELR dag in 2018
Eenmalig inleveren van 1 LELR dag in 2019
Vanaf het zomerseizoen van 2019 zullen wij in de zomer structureel 1 dag extra werken, deze dag ontvang
je weer terug in de winter

De VNC denkt door bovenstaande afspraken tot een aanvaardbaar en evenwichtig cao principe akkoord te zijn gekomen voor het KLC cabinekorps en dit hadden we zonder jullie actieve steun niet kunnen bereiken!

In de ledenvergadering van 27 februari a.s. kun je je stem laten horen over dit akkoord. Kom dan ook massaal naar de ledenvergadering en geef je mening! In de tussentijd ontvangen wij graag jullie vragen, dus bel (020-5020480) of email ons gerust op: sectiebestuur.klc@vnconline.nl

Sectiebestuur KLC

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA