• home
  • Actueel
  • Uitleg bij de aanvraag werktijdverkorting door KLM vanwege de corona crisis

Uitleg bij de aanvraag werktijdverkorting door KLM vanwege de corona crisis

17 mrt. 2020
Gisteren heeft Pieter Elbers in een videoboodschap aangekondigd welke verregaande maatregelen KLM voornemens is te nemen om de corona-crisis het hoofd te bieden. Een van deze stappen is de aanvraag door KLM van een vergunning voor werktijdverkorting. In dit bericht gaan we wat dieper in op de gevolgen van werktijdverkorting. Over het tweede grote onderwerp, uitstellen van de winstuitkering naar oktober 2020, zijn de bonden nog in gesprek met KLM. Wij informeren jullie hier verder over zodra wij hierover afspraken met KLM hebben gemaakt.

Werktijdverkorting (WTV)

KLM heeft bekend gemaakt tot 80% van haar netwerk te moeten annuleren als gevolg van de crisis. Dit leidt vanzelfsprekend tot enorme bedrijfseconomische gevolgen waarvan het einde nog niet in zicht is. Om te voorkomen dat KLM in nog grotere problemen komt heeft het bedrijf, met ingang van 16 maart 2020, bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor al haar werknemers een vergunning voor WTV aangevraagd voor een periode van 6 weken met een gemiddelde van 67%. Met deze vergunning kan KLM je tijdelijk minder of helemaal niet laten werken. Voorwaarde voor toekenning van de vergunning is dat er sprake dient te zijn van overmacht of bijzondere omstandigheden.

De vergunning voor WTV is in eerste instantie voor een periode van maximaal 6 weken geldig. Indien nodig kan hij daarna verlegd worden tot een periode van maximaal 24 weken.

Wat betekent dit voor jou?

Je blijft in dienst van KLM. Over de niet-gewerkte uren wordt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een WW-uitkering betaald aan KLM.

KLM heeft voor een periode van 6 weken werktijdverkorting van gemiddeld 67% aangevraagd bij het UWV voor de komende 6 weken. Dit betekent dat KLM, naar rato van het arbeidscontract, gedurende deze periode je salaris voor 33% doorbetaalt. Voor de resterende 67% geldt de volgende rekenmethodiek:

Het UWV vult je salaris aan met een tijdelijke werkloosheidsuitkering (WW). Deze uitkering bedraagt in de eerste zes weken 75% van het resterende gat van 67% met een maximum bruto maandloon van € 4769,34.

KLM compenseert in haar voorstel aan de bonden voor 50% het verschil tussen het reguliere salaris en de optelsom van 33% salaris + de WW-uitkering. In de praktijk betekent dit dus dat iedereen een lager inkomen ontvangt dan het reguliere salaris. En hoe hoger dat salaris in eerste instantie was, hoe groter het inkomensverschil zal zijn. Vanzelfsprekend zal de inkomensdaling bij collega’s met een bruto maandsalaris boven de € 4769,34 procentueel het grootst zijn.

Q&A WTV

Heeft WTV invloed op mijn 13e maand en vakantiegeld?

Ja. Vakantiegeld en 13e maand wordt opgebouwd op basis van je salaris. Als dat minder wordt heeft dat derhalve ook gevolgen voor de hoogte van de uit te keren bedragen.

Ik woon in het buitenland of heb een buitenlands paspoort, geldt WTV dan ook voor mij?

In de loonadministratie worden werknemers die in het buitenland wonen en in Nederland werken, ongeacht hun nationaliteit, hetzelfde behandeld als Nederlandse werknemers. Als je belastingplichtig bent in Nederland, dan kan er WTV voor je worden aangevraagd. Er zijn enkele uitzonderingen die verschillen per individu en per land waar je woonachtig bent. Bij twijfel of vragen raden we aan contact op te nemen met de afdeling van HR van KLM.

Rekenvoorbeelden?

Veel leden benaderen ons met de vraag wat de WTV voor hun inkomen betekent. Aangezien KLM heeft voorgesteld om 50% van het verschil aan te vullen, de bonden nog in overleg zijn en er inmiddels geluiden zijn dat de overheid meer lijkt aan te willen vullen, vinden wij het op dit moment niet verantwoord om allerlei varianten te gaan voorrekenen. Zodra concreet bekend is wat er gaat gebeuren laten wij dit aan jullie weten.

Hoe staan we in het overleg met KLM?

Gisteren heeft KLM het voorstel ingediend bij ons om de winstdelingsuitkering uit te stellen tot oktober 2020 en om het verschil tussen het reguliere salaris en wat UWV uitkeert, voor 50% aan te vullen Wij zijn als bonden in goed gesprek met elkaar en zijn voornemens samen op 1 lijn te komen en KLM morgen een gezamenlijke reactie te geven.

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA