Uitleg bericht KLM ledenraad

27 nov. 2020
Afgelopen dinsdag is het verslag van de KLM Ledenraad van 5 november jl. gecommuniceerd. Vervolgens is er onrust ontstaan omdat een aantal onderdelen uit het door KLM en beide cabinebonden overeengekomen Sociaal Plan niet voldoende zijn toegelicht. Een verkorte uitleg over de zogenaamde plaatsmakersregeling en evt. demotie hebben voor de nodige consternatie gezorgd. Voor het volledige verhaal voegen wij nogmaals nogmaals het Sociaal Plan bij (link hier).

Plaatsmakersregeling – een voorbeeld
Om zoveel mogelijk zorg weg te nemen geven we graag uitleg over de inhoud. De plaatsmakersregeling, waarbij demotie een vrijwillige optie is, is één van de zaken die nu ook is opgenomen in het Sociaal Plan. Wij illustreren deze regeling graag met behulp van een voorbeeld:

Een CA wordt niet aangewezen voor ontslag, hij /zij mag bij KLM blijven. Deze collega kan zijn of haar plaats dan beschikbaar stellen door – geheel vrijwillig – te besluiten wél met ontslag te gaan en hierdoor plaats te maken voor een collega die wél te horen heeft gekregen dat hij/zij boventallig is. KLM zal dan éérst binnen de groep CA’s op zoek gaan naar iemand die boventallig is verklaard en hanteert hierbij dan de volgordelijst CA’s. Mocht er bij die groep geen sprake meer zijn van boventalligheid, maar bij de Pursers wel, dan kan ook een Purser in aanmerking komen voor de vrijgekomen plek van de CA, wat feitelijk een vrijwillige demotie inhoudt. Het is dus NIET zo dat de algehele volgordelijst gehanteerd wordt en er eerst in de groep P’s of SP’s naar een zogenaamde remplaçant gezocht wordt, ten koste van CA’s.

Dezelfde systematiek is toepasbaar voor een Senior Purser die kiest voor vrijwillige demotie naar Purser: eerst wordt gekeken binnen de groep P’s, dan pas komen SP’s in aanmerking.
Voorwaarde is in beide genoemde gevallen uiteraard dat er in die functiegroep waarnaar men demoveert een plek is vrijgemaakt door een ‘plaatsmaker’ en dat er geen collega’s binnen dezelfde functiegroep meer zijn die in aanmerking komen. Deze demotie kan dus nooit ten koste gaan van collega’s die niet aangewezen zijn voor ontslag.

We hopen hiermee meer duidelijkheid te hebben verschaft. Mochten er nog aanvullende vragen zijn, aarzel dan niet deze aan ons te stellen.

Wij bieden excuses aan voor de verwarring die er als gevolg van het eerdere bericht bij sommige van onze leden is ontstaan.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA