• home
  • Actueel
  • Uitbetaling KLM Winstdelingsregeling restant 2016 & 2017 en loonsverhoging

Uitbetaling KLM Winstdelingsregeling restant 2016 & 2017 en loonsverhoging

16 mrt. 2018
De nieuwe cao die de VNC en KLM samen hebben afgesloten voor KLM cabinepersoneel bevat een hoofdstuk ‘besteedbaar inkomen’. Hierin staat onder meer de uitbetaling van het restant winstdelingsregeling (WDR) met terugwerkende kracht tot januari 2016, de volledige WDR 2017 en de salarisverhoging. Binnenkort worden deze cao afspraken concreet.

Houd je salarisstroken van de komende maanden dus in de gaten voor onderstaande betalingen.

Maart: winstdelingsregeling 2016 met terugwerkende kracht
Bij het salaris van maart dat op 29 maart wordt uitbetaald zal het resterende deel van de winstdelingsregeling 2016 worden uitgekeerd. Het gaat om een percentage van 5,031% op een grondslag van 12 x je bruto maandsalaris.
Eerder heb je reeds een deel (4,227%) WDR over 2016 ontvangen zodat het totaal uitgekeerde op 9,258% komt. De WDR is bovenop - dus niet in plaats van - je dertiende maand.
Meer- en minderwerk, seizoenskrachten en gepensioneerden
Meer- en minderwerk wordt meegenomen en dus meegerekend bij de WDR.
Seizoenskrachten die in 2016 minimaal 3 maanden hebben gevlogen én in dienst zijn teruggekeerd ontvangen het restant WDR 2016 pro rata.
Werknemers die als gevolg van pensionering per 31 december 2016 geen dienstverband meer hebben, ontvangen de WDR over de daadwerkelijk gewerkte periode in dat jaar. In geval van overlijden in 2016 wordt de WDR pro rato aan de nabestaanden uitgekeerd.

Maart: start salarisverhoging 1%
Eveneens bij het salaris van maart wordt de eerste salarisverhoging meegenomen: 1% per 1 januari 2018 met terugwerkende kracht - lees januari, februari en maart- . Bij de maandelijks 1% is een minimum van €50,- afgesproken (op basis van 100% dienstverband). Voor de minstverdienende collega’s komt dat op een stijging van circa 2,5% maandelijks op basis van een 100% tewerkstelling.
Per maart worden bedragen en vergoedingen eveneens met resp. 1% verhoogd: de extra vervoersvergoeding voor het niet hebben van een parkeerkaart; cursustoelage aspirant cabinepersoneel; tegemoetkoming studiekosten; bijdrage voor het crewvervoer; leeftijdstoeslag en promotietoeslag.

April: volledige winstdelingsregeling 2017
Bij het salaris van april dat op 27 april wordt uitbetaald ontvang je de volledige en zeer mooie winstdelingsregeling van 2017. Het gaat om een percentage van circa 14.1% op een grondslag van 12 x je bruto maandsalaris.
De WDR is bovenop - dus niet in plaats van - je dertiende maand.
Meer- en minderwerk en gepensioneerden
Meer- en minderwerk wordt meegenomen en dus meegerekend bij de WDR.
Werknemers die als gevolg van pensionering per 31 december 2017 geen dienstverband meer hebben, ontvangen de WDR over de daadwerkelijk gewerkte periode in 2017. In geval van overlijden in 2017 wordt de WDR ook pro rato aan de nabestaanden uitgekeerd.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA